Realizm prąd w literaturze.

Kultura/sztuka/historia

Realizm to jeden z głównych prądów i tendencji jaki występował w literaturze w dobie pozytywizmu. Ukształtował się około roku 1850, występował w większości w literaturze europejskich, charakteryzował się na wzór romantyzmu do naturalizmu. Wyróżniał się przede wszystkim w fabularnych gatunkach wypowiedzi takich jak na przykład powieści, opowiadania, czy nowele.

 

Miał pośredni wpływ na kształt poezji. Najważniejszymi cechami dla realizmu są literatura, która powinna być naśladowana przez świat współczesny, gdzie pisarz mógł bardzo dokładnie odtworzyć rzeczywistość, dlatego też podstawową kategorią estetyczną winno być naśladowanie na przykład natury. Następnie w literaturze bardzo ważne jest nie samo piękno, lecz prawda, która otacza nasz świat, należy wobec tego szukać elementów, zjawisk, oraz sytuacji z życia społecznego. Również bardzo ważne w realizmie jest motywacja psychologiczna, oraz społeczna postawy bohaterów przeróżnych powieści literackich.

 

Literatura sama w sobie ma wiele możliwości poznawczych, sam pisarz powinien dysponować możliwie jak największą wiedzą o świecie, bardzo istotnym czynnikiem tworzenia tak zwanej iluzji jest język, który wyraźnie zbliżony jest do mowy potocznej. Realizm został zrodzony w połowie dziewiętnastego stulecia we Francji, ten nurt, bardzo mocno związany był z ówczesną sytuacją polityczną jaka miała miejsce w tamtym okresie. Najczęściej realizm używany jest w znaczeniach bardzo szerokich, jako naśladowanie w sztuce realnej, gdzie odtwarzane są ważne zjawiska, typowi bohaterowie, znacznie dbano o realia. Do wielkich polskich realistów należeli między innymi Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, czy Henryk Sienkiewicz.

Kultura/sztuka/historia
Historia sztuki prekolumbijskiej: Majowie, Inkowie i Aztekowie

Sztuka prekolumbijska: Majowie, Inkowie i Aztekowie Wprowadzenie Sztuka prekolumbijska to bogate dziedzictwo Ameryki prekolumbijskiej, obejmujące okres od około 2000 roku przed naszą erą do podboju kontynentu przez Hiszpanów w XVI wieku. Wśród wielu kultur prekolumbijskich, trzy z nich – Majowie, Inkowie i Aztekowie – wypracowały wyjątkowe tradycje artystyczne, które nadal …

Kultura/sztuka/historia
Teatr absurdu: Główne cechy i przedstawiciele tego eksperymentalnego nurtu

Teatr absurdu: eksperymentalny nurt teatralny Teatr absurdu to niezwykle eksperymentalny nurt teatralny, który funkcjonował w latach 50. i 60. XX wieku. Charakteryzował się on awangardowymi technikami, a także niekonwencjonalnymi formami wyrazu. Jego twórcy zrywali ze schematami dotychczasowego teatru, bravurą operowali językiem, kreowali postaci zdehumanizowane oraz pokazywali miejsce jednostki w absurdalnym …

Kultura/sztuka/historia
Sztuka nowej fali: Awangardowe praktyki artystyczne lat 60. i 70.

Sztuka Nowej Fali: Awangardowe Praktyki Artystyczne Lat 60. i 70. W latach 60. i 70. w świecie sztuki nastąpiła rewolucja, która zmieniła sposób myślenia i odbierania sztuki. Sztuka Nowej Fali to nurt artystyczny, który narodził się w tych latach, a jego twórcy eksperymentowali z formą, treścią i nowymi technologiami. W …