Pewność moralna w procesie kanonicznym

Kościół

Aby przystąpić do wydania wyroku, sędzia kościelny winien wyrobić w sobie (in iudicis animo) pewnością moralną co do materii, która ma być rozstrzygnięta jego orzeczeniem (kanon 1608 par. 1).

Pewność moralna – certitudo moralis – jest to przekonanie wewnętrzne (zatem nie nadające się do bezpośredniej weryfikacji przez osoby trzecie) w danej kwestii. Można ją również określić jako sąd oparty na przeświadczeniu o prawdziwości lub nieprawdziwości danego zdania (w świetle relacyjnej teorii prawdy). Pewność taka nie musi, i często w praktyce sądowej, nie będzie pełna czy absolutna, w ten sposób by wyeliminować jakąkolwiek wątpliwość i jakąkolwiek możliwość błędnego osądu. Wystarczająca, lecz również konieczna, jest sytuacja braku uzasadnionych w sensie obiektywnym (intersubiektywnym) wątpliwości.

Nie jest dopuszczalne jednak wydanie wyroku w oparci o sędziowskie przypuszczenie a nawet duże prawdopodobieństwo prawdziwości danego zdania. Wyrokować można jedynie na podstawie obiektywnej moralis certitudo, opartej na przesłankach pozytywnych. Przeświadczenie subiektywne, oparte na poruszeniu woli, upodobaniu czy utrwalonym poglądzie osobistym na analogiczne sprawy, nie może wpływać na kształt sentencji wyroku.

Jeśli sędzia kościelny nie nabył po zapoznaniu się z dowodami w staranny sposób pewności moralnej, winien orzec na zasadzie in dubio pro libertate i przyjąć, że powód żądania swego nie zdołał dowieść, wobec tego pozwany winien być uwolniony od pretensji strony powodowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli mamy do czynienia ze sprawą cieszącą się przychylnością prawa (kanon 1608 par. 4), konieczne jest rozstrzygnięcie na korzyść tejże. Takie causae iuris favore fruentes to między innymi sprawy węzła małżeńskiego (zob. kanon 1060) oraz sprawy przywileju wiary (kanon 1150).

 

Kościół
Prezenty na Chrzest od Chrzestnego

Rodzice Chrzestni to niezwykle ważne osoby w życiu małego dziecka. To oni są dla niego oparciem nie tylko w dniu Chrztu Świętego, ale także później. Ich rola często okazuje się nieoceniona, dzięki czemu rodzicom jest o wiele lżej, a samemu dziecku łatwiej. Rola Ojca Chrzestnego zaczyna się już na etapie …

Kościół
33-dniowe rekolekcje, które są w stanie odmienić nasze życie.

Dobrze przeżyte rekolekcje potrafią mieć naprawdę niesamowity wpływ na nasze życie. Jest to dla nas szansa na zbliżenie się do Boga, pogłębienie swojej wiary i umocnienie ducha. Nic, więc dziwnego, że tak wielu katolików pragnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Jeżeli poszukujemy rekolekcji, dzięki, którym będziemy mogli doświadczyć wielu owoców …

Kościół
Kardynał Sarah – książki pisane ręką Boga!

Książki napisane przez kardynała Saraha są bogate w przydatne treści dla wielu ludzi na całym świecie. Odkryjmy dzisiaj jeszcze raz na nowo o z bliska ich pisarskie bogactwo, treść natchnioną niewidzialną Ręką bogactwo. Kardynał Sarah – kim jest ten człowiek krótkie i bliższe odsłonięcie, przedstawienie postaci Robert Sarach to rzymskokatolicki …