Blog
Kultura/sztuka/historia

Józef Chłopicki

Józef Chłopicki żył w latach 1771 do 1854, był generałem. W wojsku polskim był od roku 1785, w rosyjskim wojsku jako ochotnik w latach 1787-1790, ponownie do wojska polskiego wrócił od roku 1790.   Brał on udział w licznych wojnach polsko-rosyjskich, w roku 1792 między innymi w bitwie pod Zieleńcem, …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Pozytywizm Warszawski.

Pozytywizm warszawski tworzyli przede wszystkim ludzie, którzy ściśle związani byli ze Szkołą Główną, mowa tu o Aleksandrze Świętochowskim, oraz Piotrze Chmielowskim, do tego dochodzili także Julian Ochorowicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz.   Programy pozytywizmu były budowane głównie w opozycji do poglądów, tak zwanych starych, którzy znacznie podkreślali, iż nienaruszalność polskiej …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Program literacki polskiego pozytywizmu.

Polski program literacki pozytywizmu stał się dla polskich pozytywistów romantyczny, składał się na to między innymi okres bezpośredni jaki poprzedzał, kształtował patriotyczną świadomość większości Polaków, wydano dzięki temu dzieła literackie na najwyższym poziomie.   Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż młodzi nie akceptowali samotnego, zapatrzonego w samego siebie romantycznego …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Aleksander Jagiellończyk.

Aleksander Jagiellończyk, żył w latach 1461 do 1506. Uznawany był za wielkiego księcia litewskiego. Od roku 1492 był również królem Polski, był synem Kazimierza Jagiellończyka. Został zmuszony w roku 1501 do wydania przywileju mielnickiego, który to ograniczał znacznie władze króla, na rzecz możnowładztwa.   Aleksander na sejmie piotrkowskim, który odbył …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Naturalizm prąd w literaturze.

Naturalizm jest to kierunek, który ukształtował się we Francji w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Wywodził się przede wszystkim z prozy Gustawa Flauberta, wkład w to miała także filozofia pozywistyczna. Rzeczywistą twórczynią tego prądu jest jednak Emilia Zola.   Podstawowymi kierunkami jakie cechowały naturalizm jest zasadnicza cecha, która dążyła do specyficznego …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Konfederacja Barska.

Konfederacja Barska był to zbrojny związek szlachty, który powstał w Barze na Podhalu, dokładna data to 19. 02. 1768rok, występowała ona w obronie zagrożonej niepodległości, stawała przeciwko Rosji która ingerowała w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, oraz znacznemu terrorowi wojsk rosyjskich.   Kierowana była przez magnatów, zwłaszcza byli to reprezentanci partii saskiej, …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Ogólne podstawy filozofii według Augusta Comte.

Pozytywizm miał swoje korzenie z Francji, gdzie początek dał mu August Comte, był to filozof o wykształceniu technicznym, był także autorem dzieła Kurs filozofii pozytywnej.   August stworzył wielki system filozoficzny w danej epoce, który oparty jest na następujących przeświadczeniach, przedmiotem nauki powinien być według niego tylko i wyłącznie rzeczy …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Myśl Darwina.

Podstawowymi elementami teorii według Karola Darwina głosiła, iż w świecie przyrody istnieje dobór naturalny, gdzie gatunki swobodnie przystosowują się do do nowych warunków, które różnią się między sobą, poprzez to zyskują nowe cechy, nie tracąc na tym nic.   W przyrodzie toczy się walka naturalna, gdzie walczy się o byt, …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Realizm prąd w literaturze.

Realizm to jeden z głównych prądów i tendencji jaki występował w literaturze w dobie pozytywizmu. Ukształtował się około roku 1850, występował w większości w literaturze europejskich, charakteryzował się na wzór romantyzmu do naturalizmu. Wyróżniał się przede wszystkim w fabularnych gatunkach wypowiedzi takich jak na przykład powieści, opowiadania, czy nowele.   …

Read More
Z innej parafi

Popularny portal z ogłoszeniami

Z Internetu korzystamy w różnych celach, jedno jest pewne, jest to miejsce, gdzie można wszystko znaleźć. Nic więc dziwnego, że jeśli ktoś chce coś sprzedać albo kupić, to przede wszystkim siada przed komputerem i wykorzystuje do tego Internet. W Internecie w związku z tym powstało mnóstwo portali z ogłoszeniami a …

Read More