Blog
Kultura/sztuka/historia

Bolesław Trzeci Krzywousty.

Bolesław Trzeci Krzywousty urodzono około 1085-1086 dokładnej daty nie możemy określić, żył do 1138 roku, książę polski od roku 1102, był synem Władysława Hermana, pochodził z dynastii Piastów. Bolesław toczył od lat walkę ze swoim przyrodnim bratem Zbigniewem.   W roku 1110 uwięził go i bestialsko oślepił, toczył z nim …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Burżuazja

Burżuazja jest to termin, który swoje korzenia ma z Francji, najczęściej stosowany w tamtym kraju. Na samym początku ma on określenie górnych warstw mieszczaństwa, natomiast w dziewiętnastym wieku pogłębił się w stosunku do ogółu ludzi, którzy posiadali znaczny kapitał, oraz ludzi którzy mieli odpowiednio wysoki status społeczny.   W znaczeniu …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Chrzest Polski w pigułce

Chrzest Polski był procesem chrystianizacji ziem polskich, który zapoczątkowany został w roku 966 przez osobiste przyjęcie chrztu przez władcę Mieszka pierwszego wraz z jego otoczeniem, oraz budową polskiej organizacji kościelnej, 968 rok biskupstwo w Poznaniu, w 1000 roku metropolia w Gnieźnie.   Chrzest Mieszka miał na celu wzmocnienie znacznie jego …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Unia Brzeska.

Unia Brzeska została zawarta w Brześciu Litewskim w roku 1596 pomiędzy Kościołem Katolickim a prawosławnym w Rzeczpospolitej. Miała na celu podporządkować Kościół prawosławny w Rzeczpospolitej zwierzchnictwu papieża, ale z zachowaniem daleko idącej swojej własnej odrębności i autonomii, chodzi między innymi o to iż liturgia w języku cerkiewno-słowaińskim, komunia miała być …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Bolesław Pierwszy Chrobry Wielki

Bolesław Pierwszy Chrobry tak zwany Wielkim, urodzono około roku 967, umarł w roku 1025. Książę polski od roku 992, królem został w 1025, był synem Mieszka Pierwszego i Dobrawy. Pochodził z dynastii Piastów. Wypędził swoją macochę wraz z dziećmi, oraz objął samodzielne rządy w kraju, przyczynił się do akcji misyjnych, …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Józef Chłopicki

Józef Chłopicki żył w latach 1771 do 1854, był generałem. W wojsku polskim był od roku 1785, w rosyjskim wojsku jako ochotnik w latach 1787-1790, ponownie do wojska polskiego wrócił od roku 1790.   Brał on udział w licznych wojnach polsko-rosyjskich, w roku 1792 między innymi w bitwie pod Zieleńcem, …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Pozytywizm Warszawski.

Pozytywizm warszawski tworzyli przede wszystkim ludzie, którzy ściśle związani byli ze Szkołą Główną, mowa tu o Aleksandrze Świętochowskim, oraz Piotrze Chmielowskim, do tego dochodzili także Julian Ochorowicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz.   Programy pozytywizmu były budowane głównie w opozycji do poglądów, tak zwanych starych, którzy znacznie podkreślali, iż nienaruszalność polskiej …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Program literacki polskiego pozytywizmu.

Polski program literacki pozytywizmu stał się dla polskich pozytywistów romantyczny, składał się na to między innymi okres bezpośredni jaki poprzedzał, kształtował patriotyczną świadomość większości Polaków, wydano dzięki temu dzieła literackie na najwyższym poziomie.   Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż młodzi nie akceptowali samotnego, zapatrzonego w samego siebie romantycznego …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Aleksander Jagiellończyk.

Aleksander Jagiellończyk, żył w latach 1461 do 1506. Uznawany był za wielkiego księcia litewskiego. Od roku 1492 był również królem Polski, był synem Kazimierza Jagiellończyka. Został zmuszony w roku 1501 do wydania przywileju mielnickiego, który to ograniczał znacznie władze króla, na rzecz możnowładztwa.   Aleksander na sejmie piotrkowskim, który odbył …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Naturalizm prąd w literaturze.

Naturalizm jest to kierunek, który ukształtował się we Francji w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Wywodził się przede wszystkim z prozy Gustawa Flauberta, wkład w to miała także filozofia pozywistyczna. Rzeczywistą twórczynią tego prądu jest jednak Emilia Zola.   Podstawowymi kierunkami jakie cechowały naturalizm jest zasadnicza cecha, która dążyła do specyficznego …

Read More