O ocenie dowodów przez sąd kościelny

Kościół

W procesie kanonicznym sędzia, w myśl kanonu 1608 par. 2, winien wytworzyć w sobie pewność moralną (moralis certitudo) w oparciu o całokształt czynności procesowych oraz dowiedzionych w toku postępowania okoliczności faktycznych.

Sędzia opiera się tutaj na aktach sprawy, ex actis et probatis, które obrazują stan faktyczny z przyjęciem fikcji prawnej, że „to co nie jest odzwierciedlone w aktach, nie istnieje” (quod non est in actis, non est in mundo) . Wobec tego, dla zachowania sprawiedliwości, konieczne jest by sędzia przed sformułowaniem sentencji wyroku rzeczywiście, dokładnie zapoznał się z materiałem dowodowym i całością akt sprawy. Zgodnie z kanonem 1608 par. 3 sędzia winien dokonać oceny dowodów według własnego sumienia (ex sua conscientia), w perspektywie całokształtu katolickiej nauki moralnej, oraz zgodnie z normami prawa kościelnego dotyczącymi dopuszczalności pewnych środków dowodowych (kanon 1608 par. 3). Trzeba również mieć na uwadze, że Kodeks z roku 1983, idąc za dawniejszym modelem procesu rzymsko-kanonicznego, nie formułuje ścisłej, legalnej teorii dowodowej, lecz, podobnie jak procedura świecka (k. p.c., k. p.k.), przyjmuje generalną zasadę swobodnej (lecz nie dowolnej) oceny dowodów.

Mimo dążenia do ujawnienia prawdy materialnej i tym samym realnego wymiaru sprawiedliwości, nie jest dopuszczalne orzekanie w oparciu o wiedzę o faktach i innych okolicznościach relewantnych w danym procesie, która ma charakter li tylko wiadomości prywatnych sędziego. Jest tak nawet, gdy orzekający ma pewność, że jego wiedza jest prawdziwa. Zawsze należy poprzestać na zawartości akt sądowych. Jednakże jeśli informacje znajdujące się w aktach nie są prawdziwe, a sędzia wie o tym na podstawie swej wiedzy prywatnej, winien dążyć do uzupełnienia materiału dowodowego, tak jak to przewiduje proces kanoniczny. W szczególności nie jest zdolny do występowania jako świadek w sprawie (por. kanon 1550 par. 2).

Kościół
Prezenty na Chrzest od Chrzestnego

Rodzice Chrzestni to niezwykle ważne osoby w życiu małego dziecka. To oni są dla niego oparciem nie tylko w dniu Chrztu Świętego, ale także później. Ich rola często okazuje się nieoceniona, dzięki czemu rodzicom jest o wiele lżej, a samemu dziecku łatwiej. Rola Ojca Chrzestnego zaczyna się już na etapie …

Kościół
33-dniowe rekolekcje, które są w stanie odmienić nasze życie.

Dobrze przeżyte rekolekcje potrafią mieć naprawdę niesamowity wpływ na nasze życie. Jest to dla nas szansa na zbliżenie się do Boga, pogłębienie swojej wiary i umocnienie ducha. Nic, więc dziwnego, że tak wielu katolików pragnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Jeżeli poszukujemy rekolekcji, dzięki, którym będziemy mogli doświadczyć wielu owoców …

Kościół
Kardynał Sarah – książki pisane ręką Boga!

Książki napisane przez kardynała Saraha są bogate w przydatne treści dla wielu ludzi na całym świecie. Odkryjmy dzisiaj jeszcze raz na nowo o z bliska ich pisarskie bogactwo, treść natchnioną niewidzialną Ręką bogactwo. Kardynał Sarah – kim jest ten człowiek krótkie i bliższe odsłonięcie, przedstawienie postaci Robert Sarach to rzymskokatolicki …