Historia literatury: Wybitne dzieła i autorzy z różnych epok

Kultura/sztuka/historia

WIELKIE EPKI W LITERATURZE

Od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy ludzkość tworzy wiele dzieł literackich, które fascynują czytelników na całym świecie. Wielcy autorzy ze swoimi dziełami przenieśli nas do innych epok i miejsc, otworzyli nasze umysły i skłonili nas do refleksji nad życiem oraz wartościami człowieka.

STAROŻYTNA LITERATURA – KLASYCYCZNY KANON

W wiekach starożytnych powstały dzieła, które do dziś uchodzą za klasyki. Wśród najwybitniejszych dzieł starożytnej literatury znajdują się:
– “Iliada” i “Odyseja” Homera
– “Metamorfozy” Owidiusza
– “Ludzie i bogowie” Herodota
– “O Przodkach Rzymian” Katona Starszego
– tragedie “Antygona” i “Król Edyp” Sofoklesa
– “Eneida” Wergiliusza

ŚREDNIOWIECZNA LITERATURA – CZASY RYCERZY I KAPŁANÓW

W literaturze średniowiecznej panował klimat mrocznej epoki w historii Europy, jednak nie zabrakło tu wspaniałych dzieł literackich. Wśród najbardziej znanych autorów i dzieł tej epoki znajdziemy:
– ” Boską komedię” Dantego
– “Opowieści kanterberyjskie” Geoffreya Chaucera
– “Pieśń Rolanda” anonimowy poemat z XI wieku
– “Legenda o Tristramie i Izoldzie” autorstwa Josepha Bédiera
– “Gra o Tron” George’a R.R. Martina

RENESANS I BAROK – NOWE STYL POEZJI I PROZY

W epokach renesansu i baroku pojawiła się potrzeba wyrażania się artystycznie w nowy sposób, co widać w literaturze tamtych czasów. Najwybitniejsi poeci i pisarze baroku to:
– William Shakespeare ze swoimi dziełami, takimi jak “Hamlet”, “Romeo i Julia” i “Król Lear”
– Miguel de Cervantes z “Don Kichotem”
– John Milton z “Rajem utraconym”
– Mikołaj Sęp-Szarzyński z “Wybrane poezje”
– Jan Andrzej Morsztyn z “Poematów”

OŚWIETLENIE I ROMANTYZM – CZASY KONFLIKTU I SENSUALNOŚCI

W okresie oświecenia i romantyzmu narodziły się dzieła, które z kolei skłoniły do refleksji nad wartościami, konfliktami oraz sensualnością. Wśród ważnych twórców z tamtej epoki znajdziemy:
– Johann Wolfgang von Goethe z “Faustem”
– Jane Austen z “Dumą i uprzedzeniem”
– Ernest Hemingway z “Starym człowiekiem i morzem”
– Stanisław Wyspiański z “Weselem”
– Emily Bronte z “Wichrowymi wzgórzami”

PODWÓJNE OBLICZE LITERATURY – NOWOCZESNOŚĆ I POSTNOWOCZESNOŚĆ

Literatura XX wieku wprowadziła inne podejście do literatury. Nowoczesne dzieła są często skłonne do eksperymentów językowych oraz wprowadzają nowe postacie do kanonu literackiego. Wśród nowoczesnych autorów i ich dzieł warto wymienić:
– James Joyce’a z “Ulissesem”
– Virginia Woolf z “Do latarni”
– Ernest Hemingway z “Komu bije dzwon”
– Franz Kafka z “Procesem”
– Samuel Beckett z “Czekając na Godota”

PODSUMOWANIE

Literatura przeniosła nas przez różne epoki i kultury, dostarczając wiele wartościowych i wspaniałych dzieł. Warto przypominać te najlepsze, by nie tylko czerpać z nich jako dzieł sztuki, ale też korzystać z wartości, które nakładały na nas te historyczne epoki.

Artykuł powstał we współpracy z sknkaizen.pl

Kultura/sztuka/historia
Historia sztuki prekolumbijskiej: Majowie, Inkowie i Aztekowie

Sztuka prekolumbijska: Majowie, Inkowie i Aztekowie Wprowadzenie Sztuka prekolumbijska to bogate dziedzictwo Ameryki prekolumbijskiej, obejmujące okres od około 2000 roku przed naszą erą do podboju kontynentu przez Hiszpanów w XVI wieku. Wśród wielu kultur prekolumbijskich, trzy z nich – Majowie, Inkowie i Aztekowie – wypracowały wyjątkowe tradycje artystyczne, które nadal …

Kultura/sztuka/historia
Teatr absurdu: Główne cechy i przedstawiciele tego eksperymentalnego nurtu

Teatr absurdu: eksperymentalny nurt teatralny Teatr absurdu to niezwykle eksperymentalny nurt teatralny, który funkcjonował w latach 50. i 60. XX wieku. Charakteryzował się on awangardowymi technikami, a także niekonwencjonalnymi formami wyrazu. Jego twórcy zrywali ze schematami dotychczasowego teatru, bravurą operowali językiem, kreowali postaci zdehumanizowane oraz pokazywali miejsce jednostki w absurdalnym …

Kultura/sztuka/historia
Sztuka nowej fali: Awangardowe praktyki artystyczne lat 60. i 70.

Sztuka Nowej Fali: Awangardowe Praktyki Artystyczne Lat 60. i 70. W latach 60. i 70. w świecie sztuki nastąpiła rewolucja, która zmieniła sposób myślenia i odbierania sztuki. Sztuka Nowej Fali to nurt artystyczny, który narodził się w tych latach, a jego twórcy eksperymentowali z formą, treścią i nowymi technologiami. W …