Ciężar dowodu – onus probandi

Kościół

Regula iuris

Zgodnie z paragrafem pierwszym kanonu 1526 Kodeksu prawa kanonicznego, obowiązek dowodzenia danego faktu spoczywa na tym, kto twierdzi o zajściu tegoż faktu. Ów obowiązek udowodnienia faktu (onus probandi, ciężar przeprowadzenia dowodu) spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne (podobną regulację zawiera świeckie prawo procesowe).

Kto i czego ma dowieść?

W postępowaniu spornym, powód winien dowieść środkami dopuszczonym przez procedurę kanoniczną prawdziwość (zajście w realnym świecie) poszczególnych faktów (zdarzeń relewantnych dla zastosowania prawa w danym przypadku), na których opiera żądanie swej skargi. Na stronie pozwanej zaś spoczywa ciężar dowodzenia, o tyle, o ile przedstawia ona zarzuty lub wnosi skargę wzajemną. Dopóki powód nie udowodni poszczególnych faktów, które przytoczył na poparcie swego roszczenia skonkretyzowanego w skardze, dopóty pozwany jest wolny od konieczności uzasadniania swego stanowiska. W ten sposób realizuje się rzymsko-kanoniczna zasada actore non probante, reus absolvitur. Swego rodzaju „transformacja” następuje jednak, gdy pozwany zgłasza zarzut przeciwko powodowi. Wtedy znajduje zastosowanie kolejna reguła – reus excipiendo fit actor. Zatem pozwany w granicach poparcia swego zarzutu „staje się” powodem ze swym onus probandi funkcjonalnie powiązanym z meritum zarzutu.

Co do zasady…

Trzeba mieć na uwadze, że w pewnych wypadkach ustawa kościelna wprowadza obowiązek strony pozwanej sformułowania uzasadnienia swej postawy negatywnej, zatem wyklucza samo zaprzeczanie bez uzasadnienia, wymagając rzeczowej argumentacji. Dzieje się tak, gdy strona nie zgadza się z treścią domniemania prawnego. Onus probandi spoczywa również na promotorze sprawiedliwości w wypadkach, gdy wytacza on powództwo na rzecz ochrony dobra publicznego, bądź gdy przytacza przed trybunałem okoliczności mające znaczenie prawne (podobnie jak prokurator i inne organy w polskim procesie cywilnym lub administracyjnym).

 

Kościół
Prezenty na Chrzest od Chrzestnego

Rodzice Chrzestni to niezwykle ważne osoby w życiu małego dziecka. To oni są dla niego oparciem nie tylko w dniu Chrztu Świętego, ale także później. Ich rola często okazuje się nieoceniona, dzięki czemu rodzicom jest o wiele lżej, a samemu dziecku łatwiej. Rola Ojca Chrzestnego zaczyna się już na etapie …

Kościół
33-dniowe rekolekcje, które są w stanie odmienić nasze życie.

Dobrze przeżyte rekolekcje potrafią mieć naprawdę niesamowity wpływ na nasze życie. Jest to dla nas szansa na zbliżenie się do Boga, pogłębienie swojej wiary i umocnienie ducha. Nic, więc dziwnego, że tak wielu katolików pragnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Jeżeli poszukujemy rekolekcji, dzięki, którym będziemy mogli doświadczyć wielu owoców …

Kościół
Kardynał Sarah – książki pisane ręką Boga!

Książki napisane przez kardynała Saraha są bogate w przydatne treści dla wielu ludzi na całym świecie. Odkryjmy dzisiaj jeszcze raz na nowo o z bliska ich pisarskie bogactwo, treść natchnioną niewidzialną Ręką bogactwo. Kardynał Sarah – kim jest ten człowiek krótkie i bliższe odsłonięcie, przedstawienie postaci Robert Sarach to rzymskokatolicki …