Kultura/sztuka/historia

Bolesław Pierwszy Chrobry Wielki

Bolesław Pierwszy Chrobry tak zwany Wielkim, urodzono około roku 967, umarł w roku 1025. Książę polski od roku 992, królem został w 1025, był synem Mieszka Pierwszego i Dobrawy. Pochodził z dynastii Piastów. Wypędził swoją macochę wraz z dziećmi, oraz objął samodzielne rządy w kraju, przyczynił się do akcji misyjnych, …

Kultura/sztuka/historia

Józef Chłopicki

Józef Chłopicki żył w latach 1771 do 1854, był generałem. W wojsku polskim był od roku 1785, w rosyjskim wojsku jako ochotnik w latach 1787-1790, ponownie do wojska polskiego wrócił od roku 1790.   Brał on udział w licznych wojnach polsko-rosyjskich, w roku 1792 między innymi w bitwie pod Zieleńcem, …

Kultura/sztuka/historia

Pozytywizm Warszawski.

Pozytywizm warszawski tworzyli przede wszystkim ludzie, którzy ściśle związani byli ze Szkołą Główną, mowa tu o Aleksandrze Świętochowskim, oraz Piotrze Chmielowskim, do tego dochodzili także Julian Ochorowicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz.   Programy pozytywizmu były budowane głównie w opozycji do poglądów, tak zwanych starych, którzy znacznie podkreślali, iż nienaruszalność polskiej …

Kultura/sztuka/historia

Program literacki polskiego pozytywizmu.

Polski program literacki pozytywizmu stał się dla polskich pozytywistów romantyczny, składał się na to między innymi okres bezpośredni jaki poprzedzał, kształtował patriotyczną świadomość większości Polaków, wydano dzięki temu dzieła literackie na najwyższym poziomie.   Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż młodzi nie akceptowali samotnego, zapatrzonego w samego siebie romantycznego …