Kultura/sztuka/historia

Aleksander Jagiellończyk.

Aleksander Jagiellończyk, żył w latach 1461 do 1506. Uznawany był za wielkiego księcia litewskiego. Od roku 1492 był również królem Polski, był synem Kazimierza Jagiellończyka. Został zmuszony w roku 1501 do wydania przywileju mielnickiego, który to ograniczał znacznie władze króla, na rzecz możnowładztwa.   Aleksander na sejmie piotrkowskim, który odbył …

Kultura/sztuka/historia

Naturalizm prąd w literaturze.

Naturalizm jest to kierunek, który ukształtował się we Francji w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Wywodził się przede wszystkim z prozy Gustawa Flauberta, wkład w to miała także filozofia pozywistyczna. Rzeczywistą twórczynią tego prądu jest jednak Emilia Zola.   Podstawowymi kierunkami jakie cechowały naturalizm jest zasadnicza cecha, która dążyła do specyficznego …

Kultura/sztuka/historia

Konfederacja Barska.

Konfederacja Barska był to zbrojny związek szlachty, który powstał w Barze na Podhalu, dokładna data to 19. 02. 1768rok, występowała ona w obronie zagrożonej niepodległości, stawała przeciwko Rosji która ingerowała w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, oraz znacznemu terrorowi wojsk rosyjskich.   Kierowana była przez magnatów, zwłaszcza byli to reprezentanci partii saskiej, …

Kultura/sztuka/historia

Ogólne podstawy filozofii według Augusta Comte.

Pozytywizm miał swoje korzenie z Francji, gdzie początek dał mu August Comte, był to filozof o wykształceniu technicznym, był także autorem dzieła Kurs filozofii pozytywnej.   August stworzył wielki system filozoficzny w danej epoce, który oparty jest na następujących przeświadczeniach, przedmiotem nauki powinien być według niego tylko i wyłącznie rzeczy …