Zaproszenie do modlitwy przygotowującej nas do przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Zdjęcie


Poruszeni słowami o odpowiedzialności za Ojczyznę, które padły  15 października w Częstochowie, w czasie Wielkiej Pokuty za naród, czujemy się przynagleni, aby się nawzajem zmobilizować do przemiany życia.


Szczególnie mocno w tym kontekście brzmią słowa, które padły w Częstochowie:


„Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy my i nasi przodkowie. Przez wspólną »Wielką Pokutę« możemy zmienić bieg historii, historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas”


Niech wszyscy  w swoim sercu rozważą powagę Tych słów i dostrzegą potrzebę włączenia się w parafialną nowennę, przygotowującą nas do niezwykłego przeżycia tj. oficjalnego przyjęcia 20 listopada Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. Waga tego wydarzenia  jest na miarę ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza,  który ponad trzysta lat temu oddał naszą Ojczyznę w opiekę Maryi.


Aby Jezus Chrystus mógł stać się Panem i Królem naszego życia, naszej Ojczyzny, naszej parafii, naszych rodzin i nas samych, winniśmy otworzyć przed Nim nasze oczyszczone serca oraz  wybaczyć z serca  tym wszystkim, którzy zawinili nam osobiście  i naszej Ojczyźnie  oraz sami o takie przebaczenie prosić.


Zwracamy się więc z apelem, aby każdy, w miarę swoich możliwości, tak zaplanował czas, by mógł  uczestniczyć wieczorem w nabożeństwie nowenny. Zacznie się ona 11 Listopada, w święto odzyskania Niepodległości przebłagalną Litanią Narodu Polskiego, a zakończy  Triduum, które przygotuje nas do świadomego i odpowiedzialnego oddania życia Jezusowi. To tylko 9 dni z naszego  życia,  ale równocześnie aż 9 dni, dających szansę na przemianę  myślenia i postępowania.


Brońmy naszych środowisk, naszych rodzin, dzieci przed złem tego świata  i powierzmy się Temu, Który zwyciężył zło i ma Moc przemieniać wszystko.


Niech ten czas będzie potraktowany przez nas jako łaska, dar i szansa na nowe życie.


I niech  nikogo z nas nie zabraknie  w tym czasie na kolanach przed Najświętszym Sakramentem.


 


Ks. Proboszcz Marek Zajdel