Wielki Czwartek /13 kwietnia 2017r./

Zdjęcie

Zgromadziliśmy się w świątyni na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Naszego Jezusa Chrystusa z apostołami, kiedy to Nauczyciel powiedział do swoich uczniów : „to jest ciało moje, które za was będzie wydane: czyńcie to na moją pamiątkę”
 Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i sakramentu Eucharystii.