Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. /8 grudnia 2015r./