Ukrzyżowanie

Zdjęcie
El Rah'ee!
Czy nie widzisz, Boże!?
El Rachum!
Czy się nie zmiłujesz!?
Twój Syn umiera.
Ześlij anioła, skróć mękę.
Krwawią moje oczy, rozorane ciało broczy obficie.
Nie Ty? Więc ja to uczyniłem.
Trzymałem za ręce choć się nie bronił,
wciskałem ciernie w czoło, choć chylił głowę pokornie.
Nie żyje.
Czy już za późno?
Znakiem miłości jest serce.
Znakiem miłości jest Krzyż.