Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpastreskie

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 33 Niedziela Zwykła - 19. 11. 2017

 *************************************************************

 

 

1.      Dzisiejsza niedziela to trzecia niedziela miesiąca, składkowa na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy wam za składane dziś ofiary, jak również te na instalacje dzwonu i na ogrzewanie kościoła. Taca dziś przeznaczona na pomoc dla Domu Księży Emerytów „Emaus”.

2.      Wypominki dziś o 15 30.

3.      W poniedziałek i w piątek msze św. wieczorne za polecanych w wypominkach.

4.      W środę IV miesiąca zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Różańcowej po mszy św.

5.      W czwartek zapraszamy kuracjuszy na mszę św. w waszej intencji na 16 00.

6.      W piątek po mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

7.      Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego.Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego NSPJ i odśpiewanie uroczystego „Te Deum – Ciebie Boga Wysławiamy”. Możemy zyskać za to odpust zupełny.  O godz. 15 30 za tydzień będą nieszpory listopadowe za zmarłych, a po nich wypominki i msza św.

8.      Zapraszamy do prasy katolickiej, jest wyłożona na stoliku pod chórem. Ofiary prosimy wrzucać do skrzyneczki nad stolikiem.

9.      Intencje mszalne na ten tydzień:

 

 

Intencje mszalne: 20. 11 – 26. 11. 2017

 

 

Rano:

Poniedziałek

- + Wincenty – greg. 20

Wtorek

- + Wincenty – greg. 21

Środa

- + Wincenty – greg. 22

Czwartek

- ++ Marcin i Maria Surdej – int. od syna i synowej

Piątek

- + Wincenty – greg. 24

Sobota

- + Józef Kasperkiewicz – int. od pracowników Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju

 

Wieczorem:

Poniedziałek

- 1) za zmarłych polecanych w wypominkach (ks. proboszcz)

- 2) o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Adama

Wtorek

- + Julita Niemczyk w 38 rocz. śmierci ++ Ludwika i Józef Niemczyk

Środa

- 1) ++ Anna i Adolf Długosz ++ Cecylia i Józef Bebło (ks. proboszcz)

- 2) dziękczynna w 1 rocz. urodzin Maji z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dziecka i rodziców

IV środa – Nowenna do Matki Bożej Różańcowej

Czwartek

16 00

- w intencji kuracjuszy i za personel medyczny

17 00

- + Wincenty – greg. 23

Piątek

za zmarłych polecanych w wypominkach

Sobota  

+ Wincenty – greg. 25

 

34  Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  - 26. 11. 2017

 

7 30     

- ++ Jan i Cecylia Penar

  9 00      

- + Jan Matusiak w 23 rocz. śmierci ++ Józefa i Ignacy Matusiak

10 30

1) za Parafian , za zmarłych parafian

2) + Wincenty – greg. 26

 

 

16 00  

- dziękczynna w 18 rocz. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo,

potrzebne łaski i dary Ducha Św. oraz w 25 rocz. ślubu rodziców prosząc o zdrowie

i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

 

 

ŚWIĘTA I WSPOMNIENIA ŚWIĘTYCH

W DNI POWSZEDNIE

        ----------------------------------------------------------------------------

 

33 Niedziela Zwykła - 19. 11. 2017

 

 

Poniedziałek                    - 20  listopada  2017

·      Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego (prezbitera)

 

Wtorek                      - 21  listopada  2017

·      Wspomnienie Ofiarowania NMP

 

Środa                        - 22  listopada   2017

·      Wspomnienie św. Cecylii (dziewicy i męczennicy)

 

Czwartek                   - 23  listopada  2017

·      --------------------------------------------------------

·      Wspomnienie dowolne św. Klemensa I (papieża i męcz)

·      Wspomnienie dowolne św. Kolumbana (opata)

 

Piątek                        - 24  listopada  2017

·      Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac (prezbitera) i Towarzyszy

 

Sobota                     - 25  listopada  2017

·      --------------------------------------------------------

·      Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Aleksandryjskiej (dziewicy i męczennicy)

·      Wspomnienie dowolne bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (zakonnicy) 

 

 

 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA

MODLITWY NA  LISTOPAD  2017

 

 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i

wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

 

                   Diecezjalna intencja różańcowa:

 

                Za konających, a zwłaszcza za konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

   

 

 

 

Informacje

 

Regulamin Świetlicy Parafialnej
w Rymanowie Zdroju

 

1.      Świetlica pełni zadanie opiekuńczo – wychowawcze i jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką w Rymanowie Zdroju.

2.      Dzieci w świetlicy mogą spokojnie spędzić czas, odrobić lekcje, pobawić się, pograć w gry i zabawy.

3.      Świetlica będzie otwarta we wtorki, środy i piątki od godziny 15.00 do 18.30.

4.      Dzieci w świetlicy będą otrzymywać mały posiłek i napoje o wyznaczonej porze.

5.      Dzieci w świetlicy mogą przynosić własne gry i zabawki.

6.      Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do świetlicy i w czasie powrotu do domu odpowiedzialni są rodzice.

7.      Opiekunowie i wychowawcy świetlicy odpowiadają za dzieci tylko w trakcie ich pobytu w budynku i w czasie trwania zajęć.

8.      Dzieci zgłaszają się do opiekunów w momencie przyjścia do świetlicy
i wtedy, gdy chcą świetlicę opuścić.

9.      Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają w budynku lub wychodzą
z niego pod opieką wychowawców.

10.  Dziećmi opiekować się będzie doświadczona kadra pedagogiczna
i przygotowani opiekunowie na zasadach wolontariatu.

11.  Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Uczestnik zajęć w świetlicy ma prawo do:

1.      Właściwie zorganizowanej opieki.

2.      Życzliwego i podmiotowego traktowania.

3.      Swobody wyrażania myśli i przekonań.

4.      Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy.

5.      Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną
i fizyczną.

 

Uczestnik zajęć w świetlicy jest zobowiązany do:

1.      Współpracy w zajęciach i posłuszeństwa wobec opiekunów.

2.      Przestrzegania zasad porządku i kultury współżycia.

3.      Pomagania słabszym i młodszym.

4.      Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych.

5.      Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

6.      Wyrabianiu u siebie nawyków poprawnego wysławiania się i zachowania.

 

Nabożeństwa

Harmonogram nabożeństw w Parafii Rymanow Zdrój
 
Msze Święte
W niedziele i uroczystości
 • 7.30; 9.00; 10.30;
 • 16.00 (dla dzieci i młodzieży z sanatorium);
 • 19.00 (w okresie wakacji)
W dni powszednie
 • 6.30, 17.00
 • okres letni (IV - IX) Msza św. wieczorna o 19.00
 • okres zimowy (od 15 IX - III) Msza wieczorna o 17.00 
 • Msza św. w sobotę wieczorem – liturgia niedzielna
W święta przypadające w dni powszednie
 • 8.00; 15.30; 17.00 (w okresie zimowym X - IV)
 • 8.00; 16.30; 18.00 (w okresie letnim V - IX)

 Msze św. dla kuracjuszy

 • w każdy czwartek o godz. 16 00 (w okresie zimowym X - III)
 • w każdy czwartek o godz. 16 30 (w okresie letnim IV - IX)

Nabożeństwa okolicznościowe

W pierwsze niedziele miesiąca

Msza św. składkowa w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi. Nabożeństwo adoracyjne po każdej Mszy św.

W każdą niedzielę
Msze św. od początku roku

Suma o 10 30 z oprawą liturgiczną przygotowaną przez poszczególne Róże Rodzinne.

W I środę miesiaca Msza św. z oprawą liturgiczną przygotowaną przez Akcję Katolicką z katechezą biblijną

W II środę miesiącsa

W III środę miesiąca

Msza św. wieczorna i Nowenna do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Msza św  i Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie

W IV środę miesiąca

Msza św. wieczorna i Nowenna do Matki Bożej Różańcowej

W każdą środę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu godzinę po mszy św. wieczornej
W każdy piątek

Msza św. i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

W I czwartek miesiąca

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. rannej do godz. 8 00 prowadzona przez Straż Honorową NSPJ

Msza św. wieczorna i Nabożeństwo pirewszoczwartkowe z modlitwą za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i naszych rodzin 

W każdy czwartek Adoracja po Mszy św. rannej od godz. 7 00 - 8 00 prowadzona przez Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa
W I piątek miesiąca Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z Nabożeństwem pierwszopiątkowym połączona z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego po Mszy Świętej wieczornej. W okresie zimowym (X - IV) czuwanie po nabożenstwie prowadzone przez wspólnoty parafialne do godz. 19 00, a w okresie letnim (V - IX) do godz. 21 00
W I sobotę miesiąca

Nabożeństwo Fatimskie w I soboty miesiąca, wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

      w okresie letnim: 

 • 18.00 modlitwa części różańca
 • 18.45 15 min medytacja
 • 19.00 Msza św. z komunią św. wynagradzającą
  w okresie zimowym:
 • 17.00 modlitwa części różańca
 • 17.45 15 min medytacja
 • 18.00 Msza św. z komunią św. wynagradzającą 
Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe W dni powszednie po Mszy św. wieczornej
W niedziele o godzinie 15 30
W październiku Msze św. wieczorne z oprawą liturgiczną przygotowaną przez poszczególne Róże Rodzinne, odprawiane w intencji mieszkańców i rodzin kolejnej Róży oraz różaniec i rozważania prowadzone przez dzieci i dorosłych Róż Rodzinnych
Nabożeństwa w intencji zmarłych

Msze św. wieczorne w intencji zmarłych polecanych w wypominkach w każdy
poniedziałek i w sobotę o godz. 17 00
Codzienne nabożeństwa wypominków z dziesiątkie różańca i koronką do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki i soboty.
W niedziele i święta nabożeństwo wypominkowe od 15 30

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu

Dla dzieci o godzinie 16 00
Dla dorosłych o godzinie 17 30 po Mszy św. o 17 00

W czasie letnim

Dla dzieci - o godzinie 18 15

Dla dorosłych - o godzinie 19 30 po Mszy św. 19 00

Gorzkie Żale z nauką pasyjną W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15 00
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny W każdą niedzielę o godz. 7 00
Koronka do Miłosierdzia Bożego W każdą niedzielę o godz. 8 45 i w każdy piątek podczas nabożenstwa
Różaniec W każdą niedzielę o godz. 10 00

Sakramenty

Sakrament Pokuty

W niedziele i w tygodniu rano i wieczorem przed Mszą św.
W pierwsze czwartki miesiąca: godzina przed Mszą św. wieczorną
W pierwsze piątki miesiąca: dwie godziny przed Mszą św. wieczorną

Sakrament Chrztu Św.

W czasie Mszy św. niedzielnych o godz. 10 30
Wyjątkowo z ważnych przyczyn w soboty w czasie Mszy św. wieczornej lub poza mszą św.

Sakrament bierzmowania

Raz w roku dla III klas Gimnazjum

Komunia św. dla chorych

W pierwszy piątek każdego miesiąca przed południem oraz na każde wezwanie

Namaszczenie chorych

W dniu chorych 11 lutego i na każde wezwanie indywidualne

Sakrament małżeństwa

Według zarezerwowanego i ustalonego terminu

 

Subskrybuje zawartość