Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Rymanowie Zdroju - Refleksje http://parafia-rymanow-zdroj.pl/taxonomy/term/10/0 pl O Bożym Narodzeniu w myśli ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego z Winnicy http://parafia-rymanow-zdroj.pl/o-bo-ym-narodzeniu-w-my-li-ks-zbigniewa-paw-maciejewskiego-z-winnicy <p> <a href="/sites/default/files/imagepicker/4/IMG_2190.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/4/IMG_2190.jpg" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; float: left; width: 300px; height: 225px; " /></a></p> <p> http://funawi.pl/nie-jestesmy-chorem-eunuchow/</p> <p> Najpopularniejsza w światowym rankingu kolęd jest ponoć &bdquo;Cicha noc&rdquo;. Piękna kolęda. Jeśli jednak bierzemy biblijne czytania odniesione do Uroczystości Bożego Narodzenia to nasuwa się dość paradoksalna refleksja, że ta Noc, nie była wcale cicha. To wcale nie była &bdquo;cicha noc&rdquo;.<br /> Wypisałem sobie z dzisiejszych czytań wszystkie wyrażenia, kt&oacute;re mogą być głośne, niekiedy bardzo głośne.<br /> Oto one: &bdquo;zwiastun, ogłasza, zwiastuje, głos, podnoszą głos, wznoszą okrzyki, zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, śpiewajcie Panu, wołaj z radości, weselcie [się] i grajcie, przy wt&oacute;rze cytry, przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu, przemawiał, przem&oacute;wił, słowem swej potęgi, powiedział, powie, Słowo, głośno woła w słowach.&rdquo;<br /> To nie jest czytelnia w bibliotece. To jest niezły raban. Gdy wr&oacute;cimy do czytań z dzisiejszej pasterki to mamy moment, gdy &bdquo;Nagle przyłączyło się do anioła mn&oacute;stwo zastęp&oacute;w niebieskich, kt&oacute;re wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pok&oacute;j ludziom Jego upodobania.&rdquo; (Łk 2,13-14)<br /> Nie wiem dlaczego przyjęło się sądzić, że aniołowie śpiewają cienkimi głosikami. Te zastępy niebieskie to po prostu wojsko (tak jest w innych tłumaczeniach). To nie brzmiało jak ch&oacute;rek dziecięcy, ale raczej tak, że obrzędowy taniec i okrzyki maorys&oacute;w zwane &bdquo;haka&rdquo; (jak nie znasz to zobacz i posłuchaj w Internecie - https://youtu.be/9VaU_j8zQ58) to popiskiwanie.<br /> Dlatego dzisiaj trzeba śpiewać szczeg&oacute;lnie głośno. Wiele kolęd jest tak napisanych, że cały ich urok wychodzi na jaw, gdy cały kości&oacute;ł, całym sercem śpiewa ze wszystkich sił.<br /> Śpiewajmy zatem radośnie i ze wszystkich sił. Mamy pow&oacute;d &ndash; urodziny Jezusa. Gdybyśmy jednak to wszystko sprowadzili do głośnego i pięknego zaśpiewania kolęd, to temat ogromnie byśmy spłycili.<br /> Czym zatem jest to wezwanie dzisiejszej nocy i dzisiejszego dnia &bdquo;podnieś głos&rdquo;?<br /> Jest to wezwanie do tego, by być chrześcijaninem, żyć jak chrześcijanin i po chrześcijańsku zabierać głos. Wtedy kiedy trzeba i jak trzeba. Mamy zabierać głos, &bdquo;podnieść głos&rdquo;, nie wolno milczeć, trzeba dać się usłyszeć.<br /> Przyznam się, że odczuwam głębokie zażenowanie, gdy oglądam jakiś kabaretowy występ, w kt&oacute;rym szydzi się z wiary. Nie chodzi mi o samych kabareciarzy, ale o reakcje publiczności: jaka radość, jak wesoło, jakie oklaski, jaki entuzjazm. Skąd się oni wzięli? Chyba nie z kosmosu. To nasi katolicy. Parę chwil przedtem przed ołtarzem w kościele przysięgali miłość, klęczeli przy kratkach konfesjonału, przyjmowali komunię, chrzcili swoje dzieci, śpiewali &bdquo;B&oacute;g się rodzi&rdquo; a teraz &bdquo;beka&rdquo; z tego wszystkiego?<br /> Żeby było jasne &ndash; nikt nie jest świętą krową i wolno śmiać ze wszystkiego a księża w wątkach kościelnych są wdzięcznym tematem i są przednie kawałki kabaretowe, kt&oacute;re to robią wyśmienicie.<br /> Chodzi mi o prymitywne walenie łopatą, kt&oacute;re powoduje największy entuzjazm i rechot. To doprawdy żałosne.<br /> Najbardziej żałosna nie jest sama reakcja tylko to, że cała masa tej płaczej ze śmiechu publiczności, tak naprawdę czuje inaczej, wie, że na scenie nie ma nic śmiesznego. Jednak biją oklaski i nie ginie uśmiech z ich twarzy.<br /> Robią to co wszyscy... Bo się boją. Bo nie chcą się wychylić. Nie mają odwagi. Podkulają ogon. Siedzą cicho.<br /> Nie wolno siedzieć cicho, kiedy trzeba podnieść głos. Czasami trzeba krzyknąć &bdquo;nie wolno&rdquo;, &bdquo;tak nie można&rdquo;, &bdquo;protestuję&rdquo;. Czasami trzeba krzyknąć, czasami walnąć pięścią w st&oacute;ł.<br /> Nie jesteśmy ch&oacute;rem eunuch&oacute;w, ale kościołem Bożym. Niech nas usłyszą.<br /> Oczywiście, że nie chodzi o awanturę dla awantury i dziki wrzask. Prymas Tysiąclecia dobitnie, ale bez wrzasku powiedział &bdquo;non possumus&rdquo;. Potem trzy lata milczał internowany, ale to milczenie było mocnym głosem, kt&oacute;ry pozwolił przetrwać Kościołowi w Polsce.<br /> M&oacute;wią nie tylko słowa, ale także gesty, decyzje, czyny. Nie tylko m&oacute;wią, ale są konieczne.<br /> Żałosny jest śmiech, gdy szydzą z Kościoła, ale jeszcze żałośniejsze jest to, gdy nasze słowo jest puste.<br /> Zachowaj nas Boże od głupiego gadania i pustosłowia.<br /> Jeden z misjonarzy opowiadał mi kiedyś jak w Rosji pewien duchowny udzielił w swojej cerkwi &bdquo;ślubu&rdquo; homoseksualnej parze. Skuszono go pięniędzmi a ten uległ pokusie.<br /> Szacunek należy się wszystkim, szanować trzeba każdego człowieka, także homoseksualistę, ale tutaj pozwolono na profanację świątyni. Duchownego spotkała zasłużona kara, ale to nie koniec historii. Uznano, że cerkiew została sprofanowana i... rozebrano ją. To była nowa cerkiew, ale nie zważano na to, rozebrano ją, bo była zbrukana. Na jej miejscu postawiono nową.<br /> Czyny m&oacute;wią czasem więcej niż słowa.<br /> <strong>Nie milcz, kiedy trzeba głośno wołać. Odważnie podnieś sw&oacute;j głos. Niech za głosem p&oacute;jdą jednak zgodnie twoje czyny. Słowo niech ma pokrycie w życiu.<br /> A życie ofiaruj Bogu. Od Boga je otrzymałeś więc żyj z Bogiem. I otw&oacute;rz się na wszystko co ci On daje. Na całe bogactwo Jego Miłości.<br /> Bądź chrześcijaninem i żyj po chrześcijańsku. Po chrześcijańsku zabieraj głos. Wtedy kiedy trzeba i jak trzeba. Nie wolno milczeć, trzeba dać się usłyszeć.<br /> To co świat usłyszy, nie może brzmieć fałszywie.<br /> Podnieś sw&oacute;j głos. Niech będzie mocny, pewny i czysty.</strong><br /> &nbsp;</p> Refleksje Tue, 26 Dec 2017 23:48:39 +0000 et 564 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Rzecz o pięknie... http://parafia-rymanow-zdroj.pl/rzecz-o-pi-knie <p> <a href="/sites/default/files/imagepicker/4/009_2.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/4/009_2.jpg" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; float: left; width: 300px; height: 225px; " /></a></p> <p> R&oacute;ża nie wie, że jest piękna, ona po prostu jest. Piękno rodzi się w oku i sercu patrzącego... Piękno jest wszędzie wok&oacute;ł nas, może się kryć nawet na śmietniku.<br /> Trzeba tylko patrzeć uważnie, trzeba chcieć dostrzec i docenić prawdziwe piękno, a nie jego błyszczącą, stylizowaną namiastkę.<br /> Namiastkę skierowaną do ludzi bez wyobraźni, kt&oacute;rzy patrzą jedynie powierzchownie, nie widząc istoty rzeczy.<br /> <strong>Piękno objawić się może w geście, słowie, uczynku. W pełnej poświęcenia i miłości opiece nad bliską osobą, szczeg&oacute;lnie chorą, czy niepełnosprawną, bezinteresownej pomocy obcym, w poświęceniu chwili swojego cennego czasu na rozmowę z potrzebującym, czy samotnym człowiekiem.</strong><br /> Piękne jest każde dziecko, kt&oacute;re tak szczerze i radośnie okazuje miłość<br /> Piękno może kryć się w uśmiechu, w dobrym słowie rzuconym spotkanemu człowiekowi, w udzieleniu mu drobnej pomocy.<br /> Najpiękniejsze na świecie jest właśnie człowieczeństwo, człowieczeństwo wyrażane także tym<strong>, że dajemy z poświęceniem drugiej osobie to, czego już nigdy nie odzyskamy, czyli własny czas.<br /> Najpiękniejsza jest nasza obecność w życiu innych ludzi, szczeg&oacute;lnie tych najbliższych</strong>.<br /> ***<br /> <a href="https://www.facebook.com/anna.dedor?fref=mentions">Anna Dędor</a></p> <p> &nbsp;</p> Refleksje Mon, 19 Jun 2017 22:28:57 +0000 et 546 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl 1 listopada –DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH http://parafia-rymanow-zdroj.pl/1-listopada-dzie-wszystkich-wi-tych <p> <strong>Mogiła</strong></p> <p> Przeżywamy wiele trudnych chwil, <a href="/sites/default/files/imagepicker/4/cmentarz w Rymanowie.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/4/cmentarz w Rymanowie.jpg" style="border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; float: right; margin: 5px; border-left: 1px solid; width: 300px; border-bottom: 1px solid; height: 225px" /></a><br /> Czasami niełatwo je przyjąć,<br /> Zrozumieć,<br /> Podzielić się nimi.<br /> Ale jest taki jeden dzień w roku<br /> Gdy wszystko ma inny sens</p> <p> Odwiedzany cmentarze<br /> Czcimy naszych bliskich zmarłych</p> <p> Oni łączą nas<br /> Między czasem przeszłym a przyszłym<br /> Między Niewidzialnym a widzialnym<br /> I jakby m&oacute;wią nam<br /> Marmur&oacute;w już mi nie potrzeba<br /> Wystarczy mogiła z ziemi usypana<br /> Twoja pamięć i modlitwa<br /> I drewniany krzyż<br /> &nbsp;</p> Refleksje Thu, 31 Oct 2013 21:10:04 +0000 et 363 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl „Żeby Polska była Polską”… http://parafia-rymanow-zdroj.pl/eby-polska-polsk <p> tekst: Margarita Głazunowa - tłumaczenie: Maria Sawielewa</p> <p> <br /> <strong><a href="/sites/default/files/imagepicker/4/2.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/4/2.jpg" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; margin: 5px; width: 200px; float: left; height: 200px; border-top: 1px solid; border-right: 1px solid" /></a>11 listopada 2012 roku w Dzień Niepodległości Polski, miałam możliwość uczestniczyć w imprezie świątecznej w Przemyślu. W auli Seminarium Duchownego wsp&oacute;lnie śpiewano pieśni patriotyczne pod hasłem &quot;A te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają&quot;. Organizatorem tej pięknej uroczystości w 94 Rocznice Odzyskanie Niepodległości był &bdquo;Ruch Światło Życie&rdquo;</strong><br /> Na scenie postawiony był ekran, gdzie wyświetlano teksty pieśni. Obok sceny rozmieściła się orkiestra i niewielki ch&oacute;r, kt&oacute;rzy pomagali śpiewać uczestnikom spotkania. Na początku każdej pieśni prowadzący kr&oacute;tko opowiadał o autorach i historii jej powstania.<br /> Sala na 400 os&oacute;b była przepełniona. Ludzie przyszli całymi rodzinami, było dużo młodzieży i ludzi starszych. Wśr&oacute;d przybyłych panowało nadzwyczajne uczucie sp&oacute;jności z Ojczyzną, bezgranicznej miłości do Niej!. Czasami niemożliwe było powstrzymywać łzy, przecież w wielu pieśniach wyrażone i odzwierciedlone są tragiczne stronice historii Polski. Bardzo wzruszającym momentem tego wieczoru stała się pieśń o Katyniu. W czasie jej wykonania na ekranie przesuwały się kadry ze znanego filmu Andrzeja Wajdy.<br /> Brzmiały pieśni z I i II Wojny Światowej, a także wsp&oacute;łczesne pieśni patriotyczne, wśr&oacute;d nich:,,Biały krzyż,, z repertuaru zespołu ,,Czerwone Gitary,, i ,,Żeby Polska była Polską&rdquo;, ze słowami Jana Pietrzaka. I m&oacute;wiąc słowami tej pieśni-&hellip;od Chicago do Tobolska&hellip;losy porozrzucały Polak&oacute;w po całym świecie. Lecz nie patrząc na odległość, Polacy pozostali jednym sp&oacute;jnym Narodem. Narodem, kt&oacute;ry pamięta swoją przeszłość, jest dumny z dnia dzisiejszego i wierzy w przyszłość! NIECH ŻYJE POLSKA.</p> <p> &nbsp;</p> Refleksje Tue, 27 Nov 2012 11:58:34 +0000 et 282 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Odbyło się… http://parafia-rymanow-zdroj.pl/odby-o-si <p> <a href="/sites/default/files/imagepicker/4/JPII.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/4/JPII.jpg" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; margin: 5px; width: 177px; float: left; height: 250px; border-top: 1px solid; border-right: 1px solid" /></a>13 lipca na terenie naszej parafii obyła się piękna impreza a raczej uroczystość, otwarcie wystawy pod hasłem: &bdquo;Jan Paweł II droga do świętości&rdquo; Wystawa ta była organizowana przez Prezesa&nbsp;Zarządu Uzdrowiska SA. Szkoda, że tak szlachetna i piękna rzecz nie była bardziej nagłośniona i organizowana wesp&oacute;ł z Parafią. Ale B&oacute;g za wstawiennictwem Jana Pawła II pokazał, że miejsce takiej uroczystości jest w Domu Bożym i wesp&oacute;ł z Pasterzem Parafii. Ot&oacute;ż w ostatniej chwili aura, czyli deszcz zmusił, aby wszystko odbyło się w świątyni parafialnej / piękny program dzieci z Klimk&oacute;wki oraz koncert ch&oacute;ru rymanowskiego pod batutą naszej organistki p. Marysi/. Celnie i pięknie oraz z poczuciem humoru,&nbsp;podsumował to <em>Ks. Grzegorz: powiedział-&bdquo; sam Jan Paweł II bardzo chciałby, aby ten koncert słowno-muzyczny odbył się w świątyni,gdzie przed laty przebywał na modlitwie, i został &bdquo;przepędzony&rdquo; przez sprzątającą kości&oacute;ł siostrę</em>&rdquo;. Bo faktem jest, że Jan Paweł II jeszcze jako Ksiądz wędrując po Bieszczadzkiej Ziemi wstąpił i do naszej świątyni. Siostra Pitala, kt&oacute;ra akurat umyła posadzkę i widząc turyst&oacute;w w obłoconych butach, najpierw kazała iść do rzeki, aby sobie umyli buty, a potem dopiero wpuściła do Kościoła. Może to niewiarygodne, ale tak mi opowiadała i podaje to dalej...</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Refleksje Sat, 14 Jul 2012 21:46:29 +0000 et 245 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Pragnienie http://parafia-rymanow-zdroj.pl/pragnienie <div> Z tęsknoty za świtem, o najczarniejszej godzinie nocy kiełkują wybaczenie, skrucha, żal&hellip;<br /> Kiedy delikatnym muśnięciem oczy śmierci spoczną jak ćmy na moich powiekach, kiedy z moich ziemskich zamierzeń opadną ostatnie liście, zapytają mnie, com dobrego uczynił.<br /> Odpowiem: chciałem jak On.<br /> Tak kochać, by twarz przytulić do drzewa i czuć przez sk&oacute;rę tego, kt&oacute;ry je sadził.<br /> Tak żyć, by kiedy śmierć szarymi palcami rozchyli dla mnie zasłony, przywitać ją jak wytęsknioną oblubienicę.<br /> Tak przebaczać, by m&oacute;c bez wysiłku kochać.<br /> Do ostatka, do pełna.<br /> Aż zamknie się Księga.<br /> &nbsp;</div> Refleksje Mon, 02 Apr 2012 07:52:11 +0000 mh 208 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Biczowanie http://parafia-rymanow-zdroj.pl/biczowanie <div> <a href="/sites/default/files/imagepicker/1/_30D_70533.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/1/_30D_70533.jpg" style="float: right; height: 275px; width: 185px;" /></a>razy krwawo malują wygięty krzykiem grzbiet<br /> wytrzymam<br /> świst<br /> wytrzymam<br /> zacisnę zęby<br /> obraz wciska się pod powieki<br /> wytrzymam<br /> Jezu nie wytrzymam Twojej męki<br /> nie ogarniam poświęcenia<br /> jest ponad<br /> możliwości zdolność zrozumienie empatię<br /> nie moja energia<br /> nie moja karma<br /> dla mnie<br /> zejdź z krzyża<br /> raczej</div> <div> &nbsp;</div> Refleksje Fri, 30 Mar 2012 17:16:18 +0000 mh 207 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Ukrzyżowanie http://parafia-rymanow-zdroj.pl/ukrzy-owanie <div> <div> <a href="/sites/default/files/imagepicker/1/krzyz1_300dpi_a.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/1/krzyz1_300dpi_a.jpg" style="float: right; width: 188px; height: 300px;" /></a></div> </div> <div> El Rah&#39;ee!<br /> Czy nie widzisz, Boże!?<br /> El Rachum!<br /> Czy się nie zmiłujesz!?<br /> Tw&oacute;j Syn umiera.<br /> Ześlij anioła, skr&oacute;ć mękę.<br /> Krwawią moje oczy, rozorane ciało broczy obficie.<br /> Nie Ty? Więc ja to uczyniłem.<br /> Trzymałem za ręce choć się nie bronił,<br /> wciskałem ciernie w czoło, choć chylił głowę pokornie.<br /> Nie żyje.</div> <div> Czy już za p&oacute;źno?</div> <div> Znakiem miłości jest serce.<br /> Znakiem miłości jest Krzyż.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> Refleksje Sun, 25 Mar 2012 17:29:08 +0000 mh 204 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl A po Świętach... http://parafia-rymanow-zdroj.pl/po-wi-tach <div> W kołysce ciepłych myśli, w pościeli rąk splecionych<br /> układam Cię, Dziecino.<br /> Zapraszam Cię, Maryjo,<br /> daj wytchnąć stopom z dr&oacute;g strudzonym.<br /> Mam tu czyste pieluszki, bielone łzami chusty.<br /> J&oacute;zefie, przysiądź krzynę,<br /> Zostańcie jeszcze chwilę, Dzieweczko &ndash; Matko z Synem&hellip;</div> <p> &nbsp;</p> Refleksje Tue, 10 Jan 2012 09:59:21 +0000 mh 188 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl Ojczyzna http://parafia-rymanow-zdroj.pl/ojczyzna <div> <a href="/sites/default/files/imagepicker/1/_30D_20293.jpg" rel="lightbox" title=""><img alt="Zdjęcie" class="imgp_img" src="/sites/default/files/imagepicker/1/_30D_20293.jpg" style="float: right; width: 145px; height: 350px;" /></a>Tęsknotę smutek wodził ręka w rękę.<br /> Śniła się kromka razowa na stole.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Serce kołacze, a w pamięci blizna &ndash;<br /> to zimne znamię śmierci na twym czole.<br /> Gdzie twa mogiła,<br /> Gdzie Ci Ojczyzna?</div> <div> &nbsp;</div> <div> Sznurem bolesnych paciork&oacute;w pisana<br /> Historia twoja. Tak szczęście smakuje,<br /> jak z ojc&oacute;w duma. Ten co wiarę wyznał,<br /> do końca czuwał &ndash; ten w duszy poczuje<br /> czym jest Ojczyzna.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zrywa się z wnętrza jedyne pragnienie:<br /> zrzucić koronę cierniową z Jej czoła!<br /> Dwuszereg żywych i martwych w to mgnienie<br /> Głosem złączonym do przyszłych zawoła:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Chwała zwycięzcom!.. nam zaś, zwyciężonym,<br /> B&oacute;g i Ojczyzna.</div> Refleksje Thu, 10 Nov 2011 08:53:45 +0000 mh 166 at http://parafia-rymanow-zdroj.pl