Sztuka w Polsce w okresie pozytywizmu.

Kultura/sztuka/historia

Pozytywizm jest to ruch społeczny, nie możemy zatem o tym mówić w muzyce, malarstwie, czy architekturze, jest to ruch ideowy i literacki. Jest to realizm i naturalizm, gdzie możemy wskazać na przykład wielkich polskich malarzy takich jak Józef Chełmoński gdzie możemy zauważyć cechy naturalizmu.

 

Także Jan Matejko bardzo ładnie ukazywał tematykę patriotyczną. W owym okresie kwitło w Polsce malarstwo musimy to przyznać, malarstwo a nawet grafika o tematyce historycznej, która bezpośrednio odwołuje się do polskiej tradycji, kulturze, naszej przeszłości. Była nazwana sztuką narracyjną, czyli pewnego rodzaju opowiadaniem, bardzo często ilustracją dzieła literackiego.

 

Okres polskiego pozytywizmu to na zachodzie lata wspaniałego rozkwitu impresjonalizmu w sztuce, w okresie gdzie dominował pozytywizm nadany przez Stanisława Moniuszko, wielką sławą cieszył się także Henryk i Józef Wieniawscy, wtedy powstały także wielkie opery Władysława Żeleńskiego. Także jak widać pozytywizm w sztuce polskiej odegrał wielką rolę, i miał wpływ na utrzymanie i zachowanie do dzisiaj wielkich dzieł.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …