Dziękczynna Msza św. na zakończenie roku /31 grudnia 2015/

Zdjęcie

W tym szczególnym ostatnim dniu  roku  w naszej świątyni zgromadzili się liczni wierni aby podziękować Bogu za kolejny mijający rok .

Uroczystą Eucharystie  w koncelebrze, sprawował Ks. Proboszcz Marek Zajdel i Ks. Tomasz Dziob.

Ks. Proboszcz wygłosił poruszającą homilię, której mottem było: „zawsze trzeba Bogu dziękować, nawet za krzyże i cierpienia, bo to jest Łaska Boża, która przybliża nas do świętości”. Na koniec homilii przedstawił ważne wydarzenia w naszej parafii.

…I trochę statystyki:

  W mijającym roku w naszej parafii sakrament chrztu św. przyjęło 30 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 32 osoby, a sakrament małżeństwa 28 – powstało 14 nowych rodzin,  do Pana odeszło 20 osób.

Z planów duszpasterskich to między innymi ufundowanie dzwonu „ Jana Pawła II” jako dziękczynienie za kanonizację i relikwie w naszej parafii.

Betlejemskie Światło Pokoju /23 grudnia 2015r/

 

Zdjęcie

W  przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w naszej parafii odbyła się piękna uroczystość. Otóż -harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycja ta istnieje od 25 lat.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Hasłem tegorocznego wędrowania Światełka z Betlejem jest „Zauważ człowieka”
Na ostatniej roratnej Mszy św. z rąk harcerzy, uroczyście Światło z Betlejem przyjął ks. Tomasz Dziob.
 

 

 

 

 

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego /8 grudnia 2015r./

Zdjęcie

W uroczystość Niepokalanie Poczęcia Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego.
 „To będzie rok, w którym trzeba wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim twierdzi się, że grzechy są karane Jego sądem, a nie stawia się na pierwszym miejscu tego, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie". /Franciszek /
W naszej Parafii w tym szczególnym dniu to wydarzenie było uroczyście obchodzone. Od rana przez cały dzień do godzin wieczornych wierni trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Szczególnie chyba przeżyli ten dzień ministranci , którzy  na wieczornej Mszy św. zostali uroczyście przyjęci do Służby Lektorskiej.

 

 

Adwent - radosne oczekiwanie

Zdjęcie

Adwent to czas nadziei i przygotowania. Przez cztery tygodnie Kościół nawołuje nas do czujności, abyśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo Bożego Narodzenia- wspominając pierwsze przyjcie na świat Boga, który stał się człowiekiem. Oraz z nadzieją i czujnością oczekiwali Jego kolejnego przyjścia na końcu naszego indywidualnego życia i na końcu czasów.

Adwentowej liturgii towarzyszą popularne roraty. Jest To Msza Święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy Św. roratnej pochodzi od łacińskich  słów śpiewu rorate caeli desuper- czyli „spuśćcie rosę niebiosa”.

Dawniej roraty odprawiane były rano. Obecnie w godzinach wieczornych ,aby dzieci mogły w nich licznie uczestniczyć. 

1 Listopada Święto Wszystkich Świętych

Zdjęcie

W tym dniu jak co roku w kaplicy na cmentarzu w Rymanowie odbyła się Msza św.
Eucharystie sprawował Ks. Proboszcz Marek Zajdel wraz z ks. Mieczysławem Szostakiem.
Ks. Marek również wygłosił homilię w której zaakcentował między innym , że święto dzisiejsze powinno być radosne, gdyż nasi bliscy , za którymi tęsknimy są szczęśliwi w ramionach Ojca Najwyższego.
Po Mszy św. Ksiądz proboszcz Parafii Rymanów Mieczysław Szostak z modlitwą i wzruszającymi rozważaniami prowadził do pięciu stacji. Pierwsza stacja przy grobowcu księdza Franciszka Mroza, z kolei przy prochach Anny Potockiej, następnie grobach żołnierzy legionistów. Czwartą stacją przy której wierni się zatrzymali, to była mogiła śp. Antoniego Zająca długoletniego organisty w Parafii Rymanów. I na koniec przy historycznym krzyżu.

Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych /26. 09. 2015r./

Zdjęcie

W „przeddzień miesiąca maryjnego” 26 wrzenia w Miejscu Piastowym odbyła się kolejna  Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Z naszej parafii również było kila osób.

 Mszę św.  celebrował Ksiądz Biskup Józef Dąbrowski, Ks. Bp. Stanisław Jamrozek oraz Ks. Bp. Adam Szal w asyście kapłanów niemalże z każdej parafii  naszej diecezji.

Chociaż aura była nienajlepsza , to jednak tłumy czcicieli Matki Bożej Różańcowej   w tym dniu zgromadziło się w Miejscu Piastowym.

 

 

 

Subskrybuje zawartość