25 lipiec- wspomnienie św. Krzysztofa

ZdjęcieZdjęcie Zdjęcie

Stara tradycja podaje, że św. Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania cesarza Decjusza /ok./250r./ Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 30 czerwca 2011r.

Błogosławieństwo dzieci - mZdjęcieodlitwa

    „Ojcze niebieski, Syn Twój Jednorodzony, a nasz Pan, Jezus Chrystus brał dzieci w swe ramiona, kładł ręce na ich głowach i błgosłwił im; Prosimy Cię, ustrzeż zebrane tu dzieci od wszelkiego zła i zlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo.
Wejrzyj Panie na niewinność tych dzieci i zatroskanie rodziców, błogosław je w swej dobroci; niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości; otoczone zaś Twoją opieką, niech dzięki Twojej łasce poznają i miłują Ciebie niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne.”
Amen.
 

ZdjęcieBłogosławieństwo wianków - modlitwa
„Boże, który pozwalasz rosnąć ziołom i kwiatom na użytek człowieka i na pokarm dla zwierząt, wysłuchaj łaskawie naszych próśb i udziel obfitego błogosławieństwa nam i wiankom tych ziół i kwiatów, które Ci wraz z dziękczynieniem przedkładamy, abyśmy tym pewniej zasłużyli na przyjęcie do wiecznej radości z wiązankami dobrych uczynków dzięki zasługom nieskończonej wartości Zbawcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego uroczystość najświętszego Ciała i Krwi obchodziliśmy pobożnym sercem.”
Amen.
 

Boże Ciało - 23 czerwca 2011r.

Procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ruach Ha-Kodesz

Zdjęcie
 
 
Z Trzech Osób
najbliżej mi Duch
Ruach Ha-Kodesz
unosi mnie w ciemnościach ponad wodami
wieje tam, gdzie chce
zstępuje w Szawuot
Zmartwychwstałego uwalnia ze skostniałego serca
teraz
siedzi ze mną przy biurku

Majówka misyjna

10 maja nasze dzieci parafialne (nagroda za udział w nabożeństwach październikowych i roratach) uczestniczyły w majówce misyjnej, u sióstr Klawerianek w Krośnie. Spotkanie zaczęło się mszą św. koncelebrowaną przez kilku księży, między innymi dwóch z Afryki. Była to Eucharystia niezwykła z wielu powodów. Uczestniczyło w niej ok. 700 dzieci, miała charakter polowy, towarzyszył jej śpiew, taniec, oklaski. Homilia głoszona przez czarnego kapłana w jęz. polskim, zachęcała do chrześcijańskiej radości i pochwały każdego dnia życia. Procesja z darami była niezwykle kolorowa i pełna afrykańskiej symboliki. Po mszy był posiłek przygotowany przez siostry. Spożywaliśmy go pod parasolami, gdyż z polskiego nieba lał się afrykański żar. Niektóre maluchy, zmęczone upałem, zasnęły nam na trawie. Na placu czarny misjonarz uczył murzyńskich tańców.  Pod „Baobabem” była loteria fantowa. Nasze dzieci przez swoją ofiarność (zabawki przywiezione na fanty i losy) przyczyniły się znacznie do powiększenia banku zysków, docelowo przeznaczonych na mleko dla dzieci na Madagaskarze. Na tej ogromnej wyspie małe dzieci bardzo chorują na krzywicę i potrzebują wapnia i witamin. Akcja Katolicka serdecznie dziękuje siostrze Annie, księdzu Grzegorzowi i pani Agnieszce za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu oraz księdzu Markowi za sponsoring autokaru. To była naprawdę tropikalna impreza!

Majówka misyjna - zdjęcia

Koncert

„Dziękując Bogu za dar papieża z dalekiego kraju, z naszego kraju, chcielibyśmy wyrazić wdzięczność tym wspaniałym ludziom, którzy jak On towarzyszą nam na drodze dorastania, otaczają nas przez lata troską, miłością wsparciem, tj. naszym kochanym rodzicom, nauczycielom, dyrekcjom szkół, kapłanom, siostrom zakonnym, dyrektorowi i nauczycielom Domu Wczasów Dziecięcych, pani Elżbiecie Nadziakiewicz, panu burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi oraz osobom, które zostawiły niezatarty ślad w historii naszego życia – siostrze Barbarze Zegar, księdzu Feliksowi Paściakowi, księdzu Januszowi Łucowi. Pamiętamy również o tych, których już z nami nie ma na tym świecie : rodzicach, wychowawcach, nauczycielach i przyjaciołach. Mamy nadzieję, że duchowo są z nami obecni” – tymi słowami jedna z dziewcząt otworzyła niedzielny koncert w Rymanowie Zdroju, zatytułowany „Chwalmy Pana za dar Jana Pawła II”.

Poetyckie teksty  przeplatały się ze śpiewem pieśni i piosenek. Autorem większości rozważań  był papież Polak. Bardzo wysoki poziom koncertu pobudził słuchaczy do zadumy i oderwania się od szarej rzeczywistości. Wielu ludzi było bardzo wzruszonych i z przejęciem śpiewało z młodymi pieśni na zakończenie.

Bardzo dziękuję w imieniu Akcji Katolickiej za pomoc w przygotowaniu tego wspaniałego popołudnia.

Niech staropolskie „Bóg zapłać” wynagrodzi trud i czas poświęcony na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję młodym : Dominice i Kornelii Dzidziul, Monice Kuczwar, Natalce Walczak, Agatce i Julce Śliwka, Kamili Oberc, Marysi Śliwka,  Kindze i Izie Hickiewicz, Karolinie Kuzian, Patrycji i Adzie Różowicz, Zuzi i Michasi Śliwka, Julce Hanus, Gabrysi i Patrykowi Surmaczom, Krzysiowi Tomkiewiczowi, Ani i Jackowi Śliwka, Mateuszowi Królickiemu,  za chęci i inicjatywę, za ich entuzjazm i wysiłek oraz dorosłym :pani Marcie Hanus, pani Wiesi Hickiewicz, pani Kasi Farbaniec, pani Iwonie Śliwka, pani Barbarze Śliwka, siostrze Annie, paniom z KGW z Posady Górnej na czele z szefową Elą Krukar oraz panu Bogusiowi Malinowskiemu, bez których koncert nie doszedłby do skutku, jak również pani Elżbiecie Tomkiewicz i panu Waldemarowi Czado, którzy uwiecznili całość na zdjęciach i stronie parafialnej. Dziękujemy pani Alince i panu Tadziowi, pracownikon GOK-u, za reklamę i nagłośnienie.

Młodzież otrzymała zaproszenie na koncerty wyjazdowe do Krakowa, Łańcuta i Krosna. Życzymy im powodzenia w ich ewangelizacyjnym dziele i dawaniu świadectwa o żywej wierze  naszej parafii.

                                                                                                                Małgorzata Śliwka 

Kolumbowie Radości, czyli "Chwalmy Pana za dar Jana Pawła II"

Duch świętowania ogarnął wszystkich, oby trwał i panował jak najdłużej. Przyniósł ze sobą wiele dobrego, mądre myśli i szczere emocje na nowo obudzonych. Przekonująco brzmią trywialne prawdy w ustach młodych ludzi, staja się wiarygodne, bo odkrywane przez nich z siłą pierwszego uczucia. I nie tylko dla nich. Dla każdego, kto jest świadkiem tej eksploracji. Powiew świeżości nowego postanowienia poprawy. Oto oni - Kolumbowie Radości.
Cuda ziemi przebijają się przez twardą skorupę codzienności. Góra rozpościera nową perspektywę życia, strumień niesie dobre wieści. I człowiek. Najważniejszy, choćby maluczki. Dziecko wygłaszające mądrość filozofa.
Kto by przystanął nad ta mądrością, niech wie, że Ten, który stał się wielki, także przystawał nad najmniejszym i widział w nim Najwyższego.
Pokłoń się ze mną nisko-niziutko młodym artystom i podziękuj za ich talent, piękne, czyste serca, chłonne umysły i szczerą chęć służenia.

Więcej zdjęć...

Subskrybuje zawartość