stroskana

Matko Boska od poranionych duszZdjęcie
już się o mnie nie troskaj
założę sukienkę z wrzosów
z mym aniołem wiatronogim pobiegnę
szukać skarbu na końcu tęczy
 
 
 
 
 
 

Poświęcenie wieńców dożynkowych.

 Uroczystość Matki Bożej Zielnej

Film: 
See video

15 sierpnia 2011r.

Uroczystość  Matki Bożej Zielnej

Film: 
See video

INWOKACJA

Żem Ciebie wspomniał dziś, Najświętsza Panno,

Będzie mi wszelka darowana wina

I spokój gwiazdą mi rozbłyśnie ranną

Po nocy, która płacze i przeklina.

 

Może się łaską Twą na chleb zamieni

Me słowo, że nim nakarmić potrafię,

Albowiem cisi są błogosławieni...

Wszak tak, Najświętsza Panno na ryngrafie?

 

Naucz modlitwy serce moje młode

Na głód wskazując pragnień, wspomnień chłostę,

O jednym bowiem marzy w snów pogodę:

Oto chce szczere być i chce być proste.

 

Albowiem człowiek, co na swym zegarze

Ujrzał, że młodość ginie mu zdradziecko,

Zaczyna marzyć, o czym ja dziś marzę:

Aby się znowu dobry stał, jak dziecko.

 

Spojrzyj w me serce, Najjaśniejsza Pani,

I choć przez chwilę usłysz, co w nim śpiewa,

A ujrzysz wielką miłość w tej otchłani,

Co kocha ludzi, kamienie i drzewa.

 

O, jakże bardzo kochać chcę, jak bardzo,

Nie to, co w bisior stroi się. i złoto,

Lecz to, czym nawet najnędzniejsi gardzą,

Co głodem żywię, poi się tęsknotą.

 

Chcę serce moje jako bochen chleba

Pokrajać dla tych, których głód uśmierca,

Ty zasię spraw to, o Panienko z nieba,

Aby dla wszystkich mi starczyło serca.

 

Przeto je ozdrów, położywszy ręce

I pobłogosław jak zoraną niwę,

A ja słów kłosy własną krwią poświęcę

I pójdę dzielić między nieszczęśliwe.

 

Bo chociaż lichy-m jest i nędzny człowiek,

Co nicość kryje blaskiem pióropusza,

Lecz gdy choć jedna padnie łza spod powiek

Szczera i czysta — ożyje ma dusza.

 

Błogosławiłaś, Panno święta, przecie

Wielkim eposom, co rozbłysły cudem:

Błogosław dzisiaj lichemu poecie,

Co biedne słowa w rym zwołuje z trudem.

 

Ja Ci zaś za to już za dni niemało,

Zmieszany między pasterze i grajki,

Przyniosę książkę jako gołąb białą,

Abyś Synowi z niej czytała bajki.


Kornel Makuszyński

Święto Matki Bożej Zielnej - 15 sierpnia 2011r.

Uroczysta Msza św. i poświęcenie wieńców, ziół i kwiatów. 

15 sierpnia- Wniebiowzięcie Najświętszej Marii Panny

 poświęcenie wieńców

      W Polskiej tradycji Wniebowzięcie NMP znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej.

 Według jednej z legend w dzień Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zjechali się apostołowie, by pochować ciało Matki Zbawiciela u podnóża Góry Oliwnej. Przy Zaśnięciu Marii nie było jednak Tomasza, który po spóźnionym przybyciu prosił o otworzenie grobu Marii. Gdy odsunięto kamień, znaleziono pusty grób, a w miejscu ciała Matki Bożej leżały pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dlatego też w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny święci się w kościołach kwiaty i zioła.

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny ogłosił Pius XII w 1950r, który mówi: Niepokalana Matka Boga, Maryja, zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały Niebieskiej.

25 lipiec- wspomnienie św. Krzysztofa

ZdjęcieZdjęcie Zdjęcie

Stara tradycja podaje, że św. Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania cesarza Decjusza /ok./250r./ Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 30 czerwca 2011r.

Błogosławieństwo dzieci - mZdjęcieodlitwa

    „Ojcze niebieski, Syn Twój Jednorodzony, a nasz Pan, Jezus Chrystus brał dzieci w swe ramiona, kładł ręce na ich głowach i błgosłwił im; Prosimy Cię, ustrzeż zebrane tu dzieci od wszelkiego zła i zlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo.
Wejrzyj Panie na niewinność tych dzieci i zatroskanie rodziców, błogosław je w swej dobroci; niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości; otoczone zaś Twoją opieką, niech dzięki Twojej łasce poznają i miłują Ciebie niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne.”
Amen.
 

ZdjęcieBłogosławieństwo wianków - modlitwa
„Boże, który pozwalasz rosnąć ziołom i kwiatom na użytek człowieka i na pokarm dla zwierząt, wysłuchaj łaskawie naszych próśb i udziel obfitego błogosławieństwa nam i wiankom tych ziół i kwiatów, które Ci wraz z dziękczynieniem przedkładamy, abyśmy tym pewniej zasłużyli na przyjęcie do wiecznej radości z wiązankami dobrych uczynków dzięki zasługom nieskończonej wartości Zbawcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego uroczystość najświętszego Ciała i Krwi obchodziliśmy pobożnym sercem.”
Amen.
 

Subskrybuje zawartość