Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego /8 grudnia 2015r./

Zdjęcie

W uroczystość Niepokalanie Poczęcia Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego.
 „To będzie rok, w którym trzeba wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim twierdzi się, że grzechy są karane Jego sądem, a nie stawia się na pierwszym miejscu tego, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie". /Franciszek /
W naszej Parafii w tym szczególnym dniu to wydarzenie było uroczyście obchodzone. Od rana przez cały dzień do godzin wieczornych wierni trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Szczególnie chyba przeżyli ten dzień ministranci , którzy  na wieczornej Mszy św. zostali uroczyście przyjęci do Służby Lektorskiej.

 

 

Adwent - radosne oczekiwanie

Zdjęcie

Adwent to czas nadziei i przygotowania. Przez cztery tygodnie Kościół nawołuje nas do czujności, abyśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo Bożego Narodzenia- wspominając pierwsze przyjcie na świat Boga, który stał się człowiekiem. Oraz z nadzieją i czujnością oczekiwali Jego kolejnego przyjścia na końcu naszego indywidualnego życia i na końcu czasów.

Adwentowej liturgii towarzyszą popularne roraty. Jest To Msza Święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy Św. roratnej pochodzi od łacińskich  słów śpiewu rorate caeli desuper- czyli „spuśćcie rosę niebiosa”.

Dawniej roraty odprawiane były rano. Obecnie w godzinach wieczornych ,aby dzieci mogły w nich licznie uczestniczyć. 

1 Listopada Święto Wszystkich Świętych

Zdjęcie

W tym dniu jak co roku w kaplicy na cmentarzu w Rymanowie odbyła się Msza św.
Eucharystie sprawował Ks. Proboszcz Marek Zajdel wraz z ks. Mieczysławem Szostakiem.
Ks. Marek również wygłosił homilię w której zaakcentował między innym , że święto dzisiejsze powinno być radosne, gdyż nasi bliscy , za którymi tęsknimy są szczęśliwi w ramionach Ojca Najwyższego.
Po Mszy św. Ksiądz proboszcz Parafii Rymanów Mieczysław Szostak z modlitwą i wzruszającymi rozważaniami prowadził do pięciu stacji. Pierwsza stacja przy grobowcu księdza Franciszka Mroza, z kolei przy prochach Anny Potockiej, następnie grobach żołnierzy legionistów. Czwartą stacją przy której wierni się zatrzymali, to była mogiła śp. Antoniego Zająca długoletniego organisty w Parafii Rymanów. I na koniec przy historycznym krzyżu.

Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych /26. 09. 2015r./

Zdjęcie

W „przeddzień miesiąca maryjnego” 26 wrzenia w Miejscu Piastowym odbyła się kolejna  Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Z naszej parafii również było kila osób.

 Mszę św.  celebrował Ksiądz Biskup Józef Dąbrowski, Ks. Bp. Stanisław Jamrozek oraz Ks. Bp. Adam Szal w asyście kapłanów niemalże z każdej parafii  naszej diecezji.

Chociaż aura była nienajlepsza , to jednak tłumy czcicieli Matki Bożej Różańcowej   w tym dniu zgromadziło się w Miejscu Piastowym.

 

 

 

16 SIERPNIA 2015

Podziękowanie Księdzu Grzegorzowi Kowalczykowi za dwuletnią posługę kapłańską w parafii Rymanów Zdrój

Podziękowanie Księdzu Grzegorzowi

Zdjęcie

W dzisiejszą niedziele 16 sierpnia, ostatni raz przeżywaliśmy Mszę św. razem z Ks. Grzegorzem Kowalczykiem, bowiem odchodzi na nową placówkę jako Proboszcz do Radymna.
Kwiaty i serdeczne słowa podziękowań składała młodzież, dzieci, ministranci oraz dorośli.
Dziękując za dwa lata niezapomnianej posługi kapłańskiej w naszej parafii, Ks. Proboszcz Marek Zajdel wyrażając myśli wszystkich parafian powiedział: (…)z jednej strony jest nam żal, że musi nas opuścić po dwóch latach posługi, bo zapisał się w naszych sercach bardzo dobrze i pozytywnie, a z drugiej strony gratulujemy mu tego nowego wezwania, które Pan Bóg przed nim stawia, bo wiem, że jest do niego dobrze przygotowany i wyposażony w odpowiednie talenty potrzebne w prowadzeniu wspólnoty parafialnej. Chcemy mu gorąco podziękować za te dwa lata pracy w naszej parafii, za dobre serce, uśmiech i odpowiedzialne podejście do swojej kapłańskiej posługi. Cieszę się, że dane nam było razem pracować i nawiązać kapłańską przyjaźń, którą podtrzymywać będziemy dalej, a ks. Grzegorzowi życzymy dużo darów Ducha św., siły i pokoju w sercu bo zadanie przed nim zaszczytne, a zarazem trudne. Niech Pan będzie z tobą. Szczęść ci Boże. …. „
Ks. Grzegorz z kolei podziękował i powiedział : „ proszę was o jedno – na koniec dnia, jak już za wszystkich się pomodlicie wspomnijcie przed Panem Bogiem za mnie”
Gromkimi brawami zebrani w kościele dali wyraz szacunku, przyjaźni i miłości chrześcijańskiej Kapłanowi, który to prze dwa lata zbliżał nas do Boga swoimi kazaniami, uśmiechem, radością na twarzy i spokojem serca , który to od Ks. Grzegorza emanował.
 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny /15 sierpnia 2015r./

Zdjęcie

Święto Wniebowzięcia NMP zwane jest też „ Świętem Matki Bożej Zielnej”. Dlatego w tym dniu przynosimy do świątyni wieńce ze zbóż, kwiaty i zioła. W tym roku tę szczególną Msze św. sprawował ks. Grzegorz Kowalczyk wraz z zaprzyjaźnionym z naszą parafią ks. Tadeuszem Giedrysem. Ks. Tadusz wygłosił również budującą homilię.

 

 

 

 

 

Subskrybuje zawartość