Relikwie

Relikwie św. Stanisława BM

Aura tego dnia, 27 marca 2004, była ponura, szalała marcowa śnieżyca lecz nastrój w autokarze wiozącym nas - pielgrzymów z Rymanowa Zdroju do Krakowa - był pogodny i podniosły. Ponad 3 godzinną drogę przebyliśmy, modląc się i śpiewając pieśni religijne.

Relikwie św. Stanisława BM

Przed głównym celem naszego wyjazdu do Krakowa – Wawelem – wstąpiliśmy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Indywidualne modlitwy i zwiedzenie zespołu świątyń i obiektów w Łagiewnikach zajęły nam czas do południa, kiedy to nadeszła pora udania się do katedry wawelskiej. Tam miała odbyć się uroczystość przekazania relikwii św. Stanisława BM, Patrona naszej parafii. Grono pielgrzymów powiększyło się o kilkanaście osób – rymanowian mieszkających lub studiujących w Krakowie. Zaskoczeniem dla witającego nas proboszcza katedry wawelskiej ks. infułata Janusza Bielańskiego była liczba zdrojowych parafian zgromadzonych w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Ksiądz infułat uroczyście przekazał relikwie św. Stanisława BM na ręce naszego proboszcza ks. Feliksa Paściaka, życząc parafii wielu łask Bożych za wstawiennictwem świętego męczennika. Po akcie przekazania cennych relikwii rozpoczęła się msza święta celebrowana przez ks. Paściaka. W skupieniu wysłuchaliśmy kazania o życiu, postawie i męczeńskiej śmierci Biskupa Stanisława. Ze wzruszeniem, po raz pierwszy w życiu całowaliśmy relikwiarz ze szczątkami świętego Patrona. Po nabożeństwie zwiedziliśmy katedrę wawelską od podziemia – grobów królewskich do dzwonu Zygmunta, wszędzie, z polecenia ks. infułata, wpuszczani bezpłatnie.

W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy kościół OO Paulinów na Skałce, miejsce męczeńskiej śmierci Stanisława oraz Szczepanów miejsce Jego urodzin w 1030 roku. W drodze powrotnej rozmyślaliśmy o przeżyciach upływającego dnia. Rymanów Zdrój powitał nas pięknym zimowym pejzażem.

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika miało miejsce w dzień odpustu parafialnego 8 maja 2004 roku.W rozbudowanej świątyni zebrały się setki parafian, wiernych z okolicy i kuracjuszy. Wszystkie grupy modlitewne i apostolskie naszej parafii stanęły solidarnie przed ołtarzem, by służyć swoją posługą w tak doniosłym wydarzeniu. Uroczystości przewodniczył ks. dziekan Kazimierz Piotrowski zaś ks. Wiesław Słowiński proboszcz z Królika Polskiego przedstawił zgromadzonym sylwetkę św. Stanisława Biskupa i Męczennika, człowieka prawego, bezkompromisowego i niezłomnego. Święty Stanisław był i jest wzorem dla ludzi prostych i sumieniem dla rządzących państwem. Mszę świętą uświetniły pieśni wykonane przez Dzieci Maryi, Scholę oraz chór parafialny. W ofiarowanych darach, komentarzach, modlitwie wiernych grupy apostolskie w imieniu wszystkich zgromadzonych wyrażały podziękowanie Panu Bogu za to, że relikwie świętego Patrona przybyły do Rymanowa Zdroju. Radość z tego powodu demonstrowali wszyscy uczestnicy uroczystości w tłumnej procesji wokół świątyni. Na zakończenie uroczystego wprowadzenia relikwii ks. proboszcz Feliks Paściak podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do otrzymania przez naszą parafię relikwii Świętego i wszystkim obecnym na udział w tym ważnym wydarzeniu. Wierni zakończyli udział w uroczystości ucałowaniem relikwiarza z relikwią św. Stanisława.

W każdą drugą środę miesiąca w naszym kościele parafialnym jest odprawiana Nowenna do św. Stanisława BM z możliwością ucałowania Jego relikwii.