Relikwie św. Faustyny Kowalskiej

   

Relikwie św. Faustyny KowalskiejRelikwie Świętej sprowadzone zostały 22 września 2007 r. Po „ducha” Faustyny do Łagiewnik pielgrzymowało 120-tu wiernych pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Zajdla i wikariusza ks. Janusza Łuca. Wcześniej, przed tym wydarzeniem parafia przygotowywała się przez dziewięciotygodniową nowennę. W nabożeństwie piątkowym uczestniczyła oprócz parafian spora grupa kuracjuszy przebywających na leczeniu w uzdrowisku, aby upraszać dary i łaski tak bardzo potrzebne, aby szczęśliwie przejść przez życie.

Ceremonia wprowadzenia relikwii miała miejsce 5 października. Podczas uroczystej Eucharystii nastąpiło ostateczne przyjęcie relikwii do wspólnoty parafialnej. Rytuału tego dokonał ks. bp Adam Szal, który celebrował Mszę św. i wygłosił homilię. Współcelebransami byli: ks. dziekan Andrzej Chmura, proboszcz parafii Rymanów ks. Mieczysław Szostak, proboszcz parafii Rymanów Zdrój ks. Marek Zajdel oraz ks. Janusz Zajdel, który przygotowywał parafię do tego wydarzenia. W pełnej życzliwych i ciepłych słów homilii, ks. bp Adam Szal, między innymi powiedział: "...aby czerpać wzór ze świętych w swoim powołaniu życiowym, aby jak św. Faustyna być pełnym ufności i nadziei, szczególne dziś w XXI wieku jest nam to potrzebne..." W nawiązaniu do przesłania Jana Pawła II na koniec podkreślił:  „...bądźcie świadkami miłosierdzia wy, parafianie Rymanowa Zdroju i kuracjusze...”

Relikwie św. Faustyny Kowalskiej Z kolei ks. Proboszcz wyraził wdzięczność Bogu za dar relikwii oraz podziękował Biskupowi i Księżom przybyłym na tę uroczystość. Słowa podziękowania padły także pod adresem parafian i kuracjuszy. Po Eucharystii odbyto się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zakończone ucałowaniem relikwii.

Święta Faustyna „Sekretarka Miłosierdzia Bożego” w uzdrowisku ma „swoiste zadanie” - jest w szczególnym miejscu - miejscu, w którym przez okrągły rok przewija się spora liczba kuracjuszy z całej Polski. Przebywając tutaj na leczeniu, czerpią jednocześnie z najważniejszego źródła, „źródła wody żywej”, uczestnicząc prawie codziennie we Mszy św. w parafialnej świątyni.