Realizm prąd w literaturze.

Kultura/sztuka/historia

Realizm to jeden z głównych prądów i tendencji jaki występował w literaturze w dobie pozytywizmu. Ukształtował się około roku 1850, występował w większości w literaturze europejskich, charakteryzował się na wzór romantyzmu do naturalizmu. Wyróżniał się przede wszystkim w fabularnych gatunkach wypowiedzi takich jak na przykład powieści, opowiadania, czy nowele.

 

Miał pośredni wpływ na kształt poezji. Najważniejszymi cechami dla realizmu są literatura, która powinna być naśladowana przez świat współczesny, gdzie pisarz mógł bardzo dokładnie odtworzyć rzeczywistość, dlatego też podstawową kategorią estetyczną winno być naśladowanie na przykład natury. Następnie w literaturze bardzo ważne jest nie samo piękno, lecz prawda, która otacza nasz świat, należy wobec tego szukać elementów, zjawisk, oraz sytuacji z życia społecznego. Również bardzo ważne w realizmie jest motywacja psychologiczna, oraz społeczna postawy bohaterów przeróżnych powieści literackich.

 

Literatura sama w sobie ma wiele możliwości poznawczych, sam pisarz powinien dysponować możliwie jak największą wiedzą o świecie, bardzo istotnym czynnikiem tworzenia tak zwanej iluzji jest język, który wyraźnie zbliżony jest do mowy potocznej. Realizm został zrodzony w połowie dziewiętnastego stulecia we Francji, ten nurt, bardzo mocno związany był z ówczesną sytuacją polityczną jaka miała miejsce w tamtym okresie. Najczęściej realizm używany jest w znaczeniach bardzo szerokich, jako naśladowanie w sztuce realnej, gdzie odtwarzane są ważne zjawiska, typowi bohaterowie, znacznie dbano o realia. Do wielkich polskich realistów należeli między innymi Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, czy Henryk Sienkiewicz.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …