Radosne święto Wszystkich Świętych /1 Listopada 2016r/

Zdjęcie

Uroczystość Wszystkich Świętych jest to radosny dzień, w którem dziękujemy Bogu za łaskę zbawienia.
 W tym dniu wspominamy świętych , nie tylko tych którzy są ogłoszeni z imienia i nazwiska przez Kościół, ale także tych nieznanych. Są to nasi rodzice dziadkowie czy dziecko, z którymi przecież czasami rozmawiamy w cichości serca. I do których uciekamy się w trudnych chwilach życia, jakby prosimy o wstawiennictwo u Boga Miłosiernego. I ta nić więzi między NIEBEM A ZIEMIĄ pomaga, wspiera nas i nadaje radość naszemu istnieniu tu i teraz, w świecie doczesnym…