Kościół

Propozycja nie do odrzucenia, w ucho wpada wspaniała pieśń. W wychwalajcie Go wszystkie narody. Popularna, każdy zna, dlaczego i tTy nie zdecydujesz się nauczyć jej chwytów?

O wychwalajcie Go wszystkie narody chwyty

Łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować, szczególnie gdy jesteś początkujący i nie wszystko tak z łatwością przychodzi, jak wprawionym muzykom. Długo poszukujesz odpowiedniego portalu, pomocna okazuje się wyszukiwarka wpisane hasło: O wychwalajcie Go wszystkie narody chwyty. Ćwiczenia, kilka ładnych chwil by było pięknie i jest. Możesz zagrać. Czujesz tę melodię? Kojarzysz słowa. Wypróbuj, radość ogromna. Wychwalanie Boga najwspanialszego. Piosenka religijna szybko zadomawiająca się w naszych sercach na długo. Skąd pochodzą słowa? Tak to fragment psalmu 117. Ty też możesz zaśpiewać: O, wychwalajcie Go wszystkie narody i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość nad nami potężna, a jego wierność trwa na wieki. Alleluja! Warto śpiewać, pamiętajmy kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Dzieci i starsi wspólnie podejmą się wykonania tak przepięknej, pełnej energii piosenki.

 

Kościół
Ogólny zarys początku archidiecezji.

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.   W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po …

Kościół
Bracia Polscy

Bracia polscy był to tak zwany radykalny odłam, reformacja w Polsce, która ukształtowała w latach 1562-1565 występowała na tle rozłamu w Kościele kalwińskim, nazwali zostali przez swoich przeciwników arianami, a w siedemnastym wieku socynianiami, nazwa wywodził się od przywódcy Fausta Socyna.   Jeśli chodzi o sprawy religijne stali oni na …

Kościół
Stan rzeczy osądzonej w prawie kanonicznym

Rola wyroku Stan rzeczy osądzonej powstaje wskutek wydania prawomocnego, niezaskarżalnego i nadającego się do wykonania wyroku. Spór między danymi stronami ulega zakończeniu w sposób definitywny, wyjątkiem pozostają jednakże sprawy dotyczące stanu osób (status personarum, zob. kanon 1643). Ustawa kościelna wprowadza tzw. domniemanie kwalifikowane sprawiedliwego charakteru wyroku, który wywołał stan rzeczy …