Procesja w setną rocznicę Objawień w Fatimie /13 Maja 2017r./

 

Foto ks. Marek Zajdel