Placówka Bolesława Prusa.

Kultura/sztuka/historia

Placówka została napisana przez Bolesława Prusa, w tym utworze po raz pierwszy w naszej literaturze zostali przedstawieni chłopi nie tylko jako przedmiot troski wykształconych społeczników, ale także jako rzeczywista siła społeczna, która jest bardzo potrzebna. Twardo walczyli o byt, umieli przeciwstawić się wrogom, choć wciąż mocno byli zacofani i pogrążeni w schemat pańszczyzny i takiego myślenia, nie wierzyli w silna zmianę i potrzebę zreformowania, czy wszelkiej modernizacji swojej gospodarki.

 

Walczący przy tym samotnie, chłopi z Placówki pozostawieni własnemu losowi nie byli zdolni bowiem do współpracy, jakiegokolwiek zorganizowania się, czy wzajemnej pomocy. Zagrożeniem realnym była w powieści na pierwszym miejscu niemiecka kolonizacja, wszelkie wykupowanie przez przybywających na ziemie polskie w celu osiedlenia się tam na stałe Niemców mających ziemski majątek. Zatem bezbronni chłopi, pozbawieni możliwości pracy na rzecz dworu zostawali porzuceni i pozostawienie bez jakichkolwiek środków do życia, surowo zostało ocenione ziemiaństwo, które beztrosko pozbywało się dziedziczonych z pokolenia na pokolenie majątków.

 

Cały więc ciężar walki spoczął na barkach chłopów. Pamiętajmy, że w Placówce najważniejszy jest chłop, który walczył usilnie z całych sił walczył nie poddawał się. Do biednej, tradycyjnej wręcz polskiej wsi z tego utworu wdziera się z rozmachem nowa cywilizacja, rodząca się gospodarka kapitalistyczna, która zmienia odwieczne stosunki społeczne, oraz ekonomiczne, a co za tym idzie kształtuje nową kulturę. Taka reformacja rolna pociągnęła za sobą rozwarstwienie chłopskich gospodarstw pod względem majątkowym i powstanie na wsiach nowych dodajmy trudnych do rozwiązania konfliktów pomiędzy społeczeństwem.

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …

Kultura/sztuka/historia
Kierownictwo Dywersji.

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku …

Kultura/sztuka/historia
Książka lepsza niż komiks ?

Książka jest swego rodzaju starszym medium niż komiks. Jednak czy jest ona lepsza od swojego, jakby nie patrzeć nieco młodszego kolegi ?   Zacznijmy od książek. Słowo pisane, w zależności od autora, może być mniej lub bardziej przyswajalne dla czytelnika. Brak obrazków w książce zmusza człowieka do myślenia. Zadaniem czytelnika …