Ogólny zarys początku archidiecezji.

Kościół

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.

 

W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po pierwszym rozbiorze Polski została utworzona w roku 1783 archidiecezja w Mohylowie przeznaczona dla ziem litewsko-białoruskich wcielonych do Rosji. Po roku 177 archidiecezja lwowska znalazła się w zaborze Austryjackim. Do roku 1993 dokonywano wiele zmian jeśli chodzi o nazwy i siedziby archidiecezji w Polsce.

 

W roku 1993 dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła rzymskokatolickiego. W Kościele prawosławnym 1371 roku utworzono nieformalnie metropolię halicko-wołyńską, której siedziba rzecz jasna była w Haliczu, była ona niezależna od metropolity kijowskiego siedzibą w Moskwie. W roku 1458 już formalnie utworzono w Kijowie metropolię, która niezależna była od moskiewskiej, od roku 1686 podlegała ona bowiem patriarchatowi moskiewskiemu, obejmujący obszar Rzeczpospolitej.

Kościół
Koronawirus a kościoły

Wirus COVID-19, który dotarł do Europy z chińskiego miasta Wuhan sprawił, że nie tylko sklepowe półki są puste, ale również kościoły świecą pustakami.   Rozporządzenie rządu, które zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowało, że polskie kościoły są puste. Panika jaka ogarnęła nasz kraj sprawiła, że ludzie boją się chodzić na …

Kościół
Katolicyzm a Prawosławie – różnice

Zarówno katolicyzm jak i prawosławie są religiami bardzo podobnymi, aczkolwiek różnice widać gołym okiem. Zwierzchnikiem kościoła katolickiego jest Papież a w kościele prawosławnym ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola.   Budynek, w którym zbierają się katolicy na modlitwę to kościół a u prawosławnych cerkiew. W sakramencie Eucharystii katolicy otrzymują opłatek, w Eucharystii prawosławni …

Kościół
Bracia Polscy

Bracia polscy był to tak zwany radykalny odłam, reformacja w Polsce, która ukształtowała w latach 1562-1565 występowała na tle rozłamu w Kościele kalwińskim, nazwali zostali przez swoich przeciwników arianami, a w siedemnastym wieku socynianiami, nazwa wywodził się od przywódcy Fausta Socyna.   Jeśli chodzi o sprawy religijne stali oni na …