Ogólny zarys początku archidiecezji.

Kościół

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.

 

W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po pierwszym rozbiorze Polski została utworzona w roku 1783 archidiecezja w Mohylowie przeznaczona dla ziem litewsko-białoruskich wcielonych do Rosji. Po roku 177 archidiecezja lwowska znalazła się w zaborze Austryjackim. Do roku 1993 dokonywano wiele zmian jeśli chodzi o nazwy i siedziby archidiecezji w Polsce.

 

W roku 1993 dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła rzymskokatolickiego. W Kościele prawosławnym 1371 roku utworzono nieformalnie metropolię halicko-wołyńską, której siedziba rzecz jasna była w Haliczu, była ona niezależna od metropolity kijowskiego siedzibą w Moskwie. W roku 1458 już formalnie utworzono w Kijowie metropolię, która niezależna była od moskiewskiej, od roku 1686 podlegała ona bowiem patriarchatowi moskiewskiemu, obejmujący obszar Rzeczpospolitej.

Kościół
Bracia Polscy

Bracia polscy był to tak zwany radykalny odłam, reformacja w Polsce, która ukształtowała w latach 1562-1565 występowała na tle rozłamu w Kościele kalwińskim, nazwali zostali przez swoich przeciwników arianami, a w siedemnastym wieku socynianiami, nazwa wywodził się od przywódcy Fausta Socyna.   Jeśli chodzi o sprawy religijne stali oni na …

Kościół
Stan rzeczy osądzonej w prawie kanonicznym

Rola wyroku Stan rzeczy osądzonej powstaje wskutek wydania prawomocnego, niezaskarżalnego i nadającego się do wykonania wyroku. Spór między danymi stronami ulega zakończeniu w sposób definitywny, wyjątkiem pozostają jednakże sprawy dotyczące stanu osób (status personarum, zob. kanon 1643). Ustawa kościelna wprowadza tzw. domniemanie kwalifikowane sprawiedliwego charakteru wyroku, który wywołał stan rzeczy …

Kościół
Wspólne śpiewanie. Piosenki religijne teksty

Uwielbiasz piosenki religijne? Wspaniale, są one radością dla duszy. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Piosenki religijne teksty Śpiewanie to zapewne Twoja pasja, nie musisz występować publicznie, by czasem sobie coś zanucić dla siebie. Często wpadają Ci w ucho różne pieśni oraz piosenki podczas mszy, nie znasz tekstów. Masz …