Naturalizm prąd w literaturze.

Kultura/sztuka/historia

Naturalizm jest to kierunek, który ukształtował się we Francji w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Wywodził się przede wszystkim z prozy Gustawa Flauberta, wkład w to miała także filozofia pozywistyczna. Rzeczywistą twórczynią tego prądu jest jednak Emilia Zola.

 

Podstawowymi kierunkami jakie cechowały naturalizm jest zasadnicza cecha, która dążyła do specyficznego unaukowienia. Metoda ta dążyła do maksymalnego zbliżenia w literaturze do nauk eksperymentalnych, czy przyrodniczych. Literatura naturalizmu przyjęła z myśli Darwina koncepcję o byt poprzez walkę, gdzie nadawał swych bohaterom silne motywacje zachowań, a nawet życia wewnętrznego. Znaczyło to, że człowiek jest częścią przyrody, gdzie w pierwszej kolejności musi zaspokoić swoje potrzeby biologiczne, ażeby być szczęśliwym, co powodowało pesymistyczną wizję oceny rzeczywistości jaka nas otacza. Do tego pisarz bardzo obiektywnie i dość chłodno obserwował otaczające nas rzeczywistości, możliwie wiernie próbował dbać o wszelkie szczegóły, i wiernie naśladował je w utworze.

 

Naturalizm zajmował się przede wszystkim problematyką społeczną, gdzie interesował się sytuacją ludu, masowymi ruchami społecznymi, co owocowało głównie powieściami środowiskowymi. Powieści głównie zawdzięczały dzięki naturalizmowi wprowadzenie języka potocznego, co pozwalało na znaczne rozszerzenie dialogów, i można było ukształtować bohatera zbiorowego. Najbardziej znani europejscy naturaliści to Emilia Zola, Guy de Maupassant, oraz Gerhart Hauptmann.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …