Naturalizm prąd w literaturze.

Kultura/sztuka/historia

Naturalizm jest to kierunek, który ukształtował się we Francji w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Wywodził się przede wszystkim z prozy Gustawa Flauberta, wkład w to miała także filozofia pozywistyczna. Rzeczywistą twórczynią tego prądu jest jednak Emilia Zola.

 

Podstawowymi kierunkami jakie cechowały naturalizm jest zasadnicza cecha, która dążyła do specyficznego unaukowienia. Metoda ta dążyła do maksymalnego zbliżenia w literaturze do nauk eksperymentalnych, czy przyrodniczych. Literatura naturalizmu przyjęła z myśli Darwina koncepcję o byt poprzez walkę, gdzie nadawał swych bohaterom silne motywacje zachowań, a nawet życia wewnętrznego. Znaczyło to, że człowiek jest częścią przyrody, gdzie w pierwszej kolejności musi zaspokoić swoje potrzeby biologiczne, ażeby być szczęśliwym, co powodowało pesymistyczną wizję oceny rzeczywistości jaka nas otacza. Do tego pisarz bardzo obiektywnie i dość chłodno obserwował otaczające nas rzeczywistości, możliwie wiernie próbował dbać o wszelkie szczegóły, i wiernie naśladował je w utworze.

 

Naturalizm zajmował się przede wszystkim problematyką społeczną, gdzie interesował się sytuacją ludu, masowymi ruchami społecznymi, co owocowało głównie powieściami środowiskowymi. Powieści głównie zawdzięczały dzięki naturalizmowi wprowadzenie języka potocznego, co pozwalało na znaczne rozszerzenie dialogów, i można było ukształtować bohatera zbiorowego. Najbardziej znani europejscy naturaliści to Emilia Zola, Guy de Maupassant, oraz Gerhart Hauptmann.

Kultura/sztuka/historia
Okrutna cesarzowa

Historia starożytna obfituje w opisy przerażających wojen, bitew, zbrodni. Były to czasy niemal dzikie, pełne agresji, przemocy, tortur. Okrucieństwo okazywali nie tylko mężczyźni podczas licznych działań wojennych czy też skazując na stracenie swych przeciwników politycznych. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej również miały co nieco na sumieniu… Dzieje niezwykłej kobiety …

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …

Kultura/sztuka/historia
Kierownictwo Dywersji.

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku …