Między portami

 

Zdjęcie

Życie to podróż między portami,
dwa z nich masz zawsze na kursie rejsu,
tam żeglowano już przed wiekami,
od Dobra do Zła stylem trawersu.

I w drugą stronę podróż możliwa,
ale trudniejsza, bo pod prąd wiedzie,
wyprawa nigdy prosta nie bywa,
ale nie musisz wciąż być na przedzie.

Choćby powoli, lecz wróć, gdzie Dobro,
bo z tego portu w świat wypłynąłeś,
portów Zła dużo, w nich pokus ogrom,
więc wciąż wybierasz, bijąc mu czołem.

Zło się wybiera, mniejsze lub większe.
Dobro jest, czeka, nie chce upiększeń.
***
Anna Dędor