Konrad Wallenrod

Kultura/sztuka/historia

Tytułowy bohater, pomimo, iż wychował się w zakonie, czuł się Litwinem, był bowiem patriotą, które podejmuje samotną walkę z Krzyżakami. Ażeby pokonać swoich wrogów, którzy są bardzo potężni musi dokonać zdrady, tylko podstępnym działaniem na ich szkodę jest w stanie ich pokonać, i tak w końcu robi, wybiera drogę.

 

Jego droga należy do złożenia na ołtarzu ojczyzny swój rycerski honor, co jest dla niego najcenniejsze, do tego swoje osobiste szczęście, a nawet życie. W swoim życiu nie może zaznać szczęścia, ponieważ jego ukochana ojczyzna jest nieszczęśliwa. Patriotyzm Konrada przypomina znacznie postawę prometejską, gdyż dla dobra swojej ukochanej ojczyzny będzie on walczył z znacznie silniejszymi siłami wyższymi, swoim własnym sumieniem, oraz co najważniejsze honorem, a nawet z Bogiem.

 

Utwór ten odegrał przeogromną rolę w kształtowaniu bardziej nowoczesnej postawy patriotycznej rówieśników autora, oraz następnej generacji, stał się on bowiem dla wszelkich spiskowców swego rodzaju katechizmem, a zarazem podręcznikiem wszelkiej moralności dla ludzi, którzy walczyli w bardzo podobny sposób do Konrada. Nakazywał on bowiem poświecenie dla ojczyzny wszystkim, zrezygnować z wszystkiego poza walką. Konrad Wallenrod jest pierwszym utworem, który tak doskonale pokazuje nam czym jest patriotyzm, czym jest walka o dobro naszej ojczyzny, gdzie musiał skrywać uczucia i spiskować.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …