Konfederacja Barska.

Kultura/sztuka/historia

Konfederacja Barska był to zbrojny związek szlachty, który powstał w Barze na Podhalu, dokładna data to 19. 02. 1768rok, występowała ona w obronie zagrożonej niepodległości, stawała przeciwko Rosji która ingerowała w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, oraz znacznemu terrorowi wojsk rosyjskich.

 

Kierowana była przez magnatów, zwłaszcza byli to reprezentanci partii saskiej, oraz opozycji, Konfederacja Barska objęła stopniowo niemalże cały kraj, w jej zwalczaniu brały udział na czele wojska rosyjskie. W roku 1768 zakończyła się ponieważ zbyt duże natarcia ze strony rosyjskiej doprowadziły do jej zaniknięcia. W roku 1769 Konfederacja Barska odrodziła się na nowo, miało na to wpływ między innymi wybuch wojny rosyjsko-tureckiej, co skutkowało przerzuceniem części wojsk rosyjskich z Polski. Konfederaci niestety nie mieli jednego dowódcy, co spowodowało że ich walka przybrała charakter bardzo chaotyczny akcji partyzanckich.

 

W trakcie działań wojennych stoczono bardzo wiele potyczek i bitew, które zakańczały się przegraną konfederatów. W ich szczytowym okresie w sierpniu 1769 roku jej wojska były szacowane na około 200 tysięcy ludzi. W drugiej połowie 1769 roku została podjęta próba konsolidacji ruchu poprzez powołanie centralnego organu zwierzchniego. Po pierwszym rozbiorze Polski ruch stopniowo po raz kolejny wygasał, gdyż był tłumiony przez liczne wojska, które wkraczały na nasz teren państwa. Najdłużej broniły się jednostki, które były na Jasnej Górze.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …