Komitet Samoobrony Społecznej.

Kultura/sztuka/historia

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo jego utworzenie było bezpośrednią reakcją na wszelkie represje władz, które wobec licznych uczestników strajków i demonstracji robotników Radomia i Ursusa w czerwcu 1976 roku Komitety nosiły pomoc dla strajkujących oraz ich rodzin, walczył przede wszystkim przeciw prześladowaniu stosowanym przez władze z powodów politycznych, oraz światopoglądowych i łamaniu przez nich prawa, co ujawniało się głównie poprzez łamaniu swobód obywatelskich, swobody wolności obywatelskiej, godności narodowej, oraz braku poszanowania praw człowieka i obywatela.

 

Informował on społeczeństwo polskie i zagranicę o wszelkim łamaniu na każdym kroku prawa przez władze, organizowali oni liczne akcje petycyjne, zbiórki podpisów pod licznymi listami protestacyjnymi, liczne głodówki. Zaczęli tworzyć różnego rodzaju pisma, które inicjowały niezależne od władzy oświadczenia informację w środowiskach robotniczych takie jak na przykład Komitet Założycieli Wolnych Związków Zawodowych, chłopskich na przykład Komitety Samoobrony Chłopskiej. Stał się on głównym ośrodkiem działań na rzecz obywateli społecznych, który wykraczał poza ścisłe zakresy jego prac. Przyczynił się w ten sposób do zasadniczego powstania zorganizowanej opozycji politycznej, nabrał przez to charakter niezależnego ruchu społecznego i politycznego. Jego działacze, oraz członkowie poddawani byli licznym aresztom, karami, i więzieniem, czy stosowany liczne użycie siły wobec nich. Komitet rozwiązał się 23 listopada 1981 roku.

Kultura/sztuka/historia
Kierownictwo Dywersji.

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku …

Kultura/sztuka/historia
Placówka Bolesława Prusa.

Placówka została napisana przez Bolesława Prusa, w tym utworze po raz pierwszy w naszej literaturze zostali przedstawieni chłopi nie tylko jako przedmiot troski wykształconych społeczników, ale także jako rzeczywista siła społeczna, która jest bardzo potrzebna. Twardo walczyli o byt, umieli przeciwstawić się wrogom, choć wciąż mocno byli zacofani i pogrążeni …

Kultura/sztuka/historia
Książka lepsza niż komiks ?

Książka jest swego rodzaju starszym medium niż komiks. Jednak czy jest ona lepsza od swojego, jakby nie patrzeć nieco młodszego kolegi ?   Zacznijmy od książek. Słowo pisane, w zależności od autora, może być mniej lub bardziej przyswajalne dla czytelnika. Brak obrazków w książce zmusza człowieka do myślenia. Zadaniem czytelnika …