Kierownictwo Dywersji.

Kultura/sztuka/historia

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku 1940 Związku Odwetu zwanego Wachlarz, który zajmował się w ramach Armii Krajowej dywersją i dokładnym wywiadem na obszarach położonych na wschód od granicy ustanowionej ryskim traktatem pokojowym w roku 1921, oraz poprzez Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych zwanych Osa, która była przeznaczona głównie do likwidacji najbardziej niebezpiecznych funkcjonariuszy okupacyjnych, podlegał on bezpośrednio dowódcy Armii Krajowej. Jeśli chodzi o komórki Kierownictwa Dywersji istniały one na szczeblu Komendy Głównej, komend obszarów i okręgów, a także w inspektoracie.

 

Dokonywano bardzo wielu ataków sabotażu i dywersji, oraz licznych odwetów w stosunku do Niemców, likwidowano skutecznie zdrajców osadzonych przez podziemny sąd, tworzono również związki partyzantów. Podstawom działalności były oddziały które były dyspozycyjne, w których to znaczną rolę odgrywały Grupy Szturmowe, oparte głównie na szarych szeregach. Ich działalność polegała głównie na atakach na linie komunikacyjne, kolejowe, telefoniczne, do samoobrony należało odbijanie więźniów z transportów, szpitali, czy wiezień , znaczna likwidacja agentów policyjnych, niszczyli także wszelkie akta w niemieckich urzędach, w odpowiedzi na terror jaki był stosowany wobec okupantów Grupy Szturmowe atakowały wartownie Niemców, strażnice, posterunki, niekiedy nawet niemieckie osiedla. Komendy Kierownictwa Dywersji obszarów i okręgów tworzyły oddziały partyzanckie, które przeprowadzały bardzo wiele akcji sabotażowych, oraz dywersyjnych. Podliczając ich działania udało im się uwolnić w latach 1943 do 1944 kilkuset więźniów, oraz dokonać 169 akcji przeciwko patrolom żandarmerii, w których to zginęło około 940 żandarmów.

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …

Kultura/sztuka/historia
Placówka Bolesława Prusa.

Placówka została napisana przez Bolesława Prusa, w tym utworze po raz pierwszy w naszej literaturze zostali przedstawieni chłopi nie tylko jako przedmiot troski wykształconych społeczników, ale także jako rzeczywista siła społeczna, która jest bardzo potrzebna. Twardo walczyli o byt, umieli przeciwstawić się wrogom, choć wciąż mocno byli zacofani i pogrążeni …

Kultura/sztuka/historia
Książka lepsza niż komiks ?

Książka jest swego rodzaju starszym medium niż komiks. Jednak czy jest ona lepsza od swojego, jakby nie patrzeć nieco młodszego kolegi ?   Zacznijmy od książek. Słowo pisane, w zależności od autora, może być mniej lub bardziej przyswajalne dla czytelnika. Brak obrazków w książce zmusza człowieka do myślenia. Zadaniem czytelnika …