Kapliczka "Przy Maśnikowej drodze" w Posadzie Górnej

Pierwotnie kapliczka zbudowana z łupków kamiennych. Po remoncie w 1995 r. obłożona kamieniem.
Zdjęcia: W. Czado, J Tomkiewicz, R. Myszkal
Informacje dostarczył. J. Tomkiewicz