Kanony i dowody

Kościół

Tak w prawie kanonicznym, jak świeckim, dowód to tyle co okoliczność lub rzecz (przedmiot materialny) wskazujący na prawdziwość pewnego twierdzenia (przemawiający za czymś lub uzasadniający dane zdanie).

W języku prawnym i prawniczym określenie „dowód” –probatio – jest wieloznaczne. Oznacza, zależnie od kontekstu:
– przedstawienie trybunałowi argumentów strony w przepisanej prawem formie,
– całość materiału dowodowego zgromadzonego w aktach podczas postępowania dowodowego, a tym samym podstawę wyrokowania,
– rezultat dowodzenia w znaczeniu ukształtowania się w umyśle sędziego pewności moralnej o prawdziwości danych twierdzeń w oparciu o wnioskowania logiczne i zasady doświadczenia życiowego i wiadomości specjalne,
– środek dowodowy, czyli poszczególne źrodła informacji o stanie faktycznym (np. świadkowie, dokumenty).

Kanonistyka dzieli środki dowodowe (media probandi, instrumenta probandi) m. in. na bezpośrednie i pośrednie. Środek dowodowy ma charakter bezpośredni jeżeli udowadnia daną okoliczność – fakt główny (factum probandum) wprost, nie mając charakteru poszlakowego. Środek pośredni natomiast (probatio indirecta seu praesupmtio) pozwala na konstruowanie wnioskowania (sylogizmu) za pomocą, którego sędzia wnioskuje o prawdziwości faktu mającego być udowodnionym. Środek pośredni wskazuje na związaną z tym faktem, zatem dostarcza poszlak (indicia et praesumptiones, adminicula). Z związku z tym pozostaje również podział na środki dowodowe niepochodne (pierwotne, np. oryginał dokumentu urzędowego, zeznania świadka mającego bezpośrednie wiadomości o zdarzeniu, często oględziny rzeczy i ciała) oraz środki pochodne (wtórne, jak odpisy czy wypisy z dokumentów, niektóre notatki i zapiski, świadkowie ze słyszenia).

Kościół
Msze święte w Nowej Hucie

Msza święta to dla katolika ważny element tygodnia. Wielu z nich powie nawet, że najważniejszy. Uczestnictwo w Eucharystii ma na celu zagwarantowanie życia wiecznego, taki bilet do nieba. W Krakowie o msze nietrudno, właściwie o każdej godzinie można znaleźć coś dla siebie. Nie inaczej jest tutaj. Msze Nowa Huta można …

Kościół
Koronawirus a kościoły

Wirus COVID-19, który dotarł do Europy z chińskiego miasta Wuhan sprawił, że nie tylko sklepowe półki są puste, ale również kościoły świecą pustakami.   Rozporządzenie rządu, które zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowało, że polskie kościoły są puste. Panika jaka ogarnęła nasz kraj sprawiła, że ludzie boją się chodzić na …

Kościół
Katolicyzm a Prawosławie – różnice

Zarówno katolicyzm jak i prawosławie są religiami bardzo podobnymi, aczkolwiek różnice widać gołym okiem. Zwierzchnikiem kościoła katolickiego jest Papież a w kościele prawosławnym ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola.   Budynek, w którym zbierają się katolicy na modlitwę to kościół a u prawosławnych cerkiew. W sakramencie Eucharystii katolicy otrzymują opłatek, w Eucharystii prawosławni …