Kalwinizm.

Kultura/sztuka/historia

Kalwini nazywamy tak wyznawców doktryny stworzonej przez Jana Kalwina. W samej Polsce pojawili się oni w połowie szesnastego wieku głównie w Małopolsce, gdzie zyskali wielu swoich zwolenników, zwłaszcza wśród szlachty, oraz magnaterii.

 

Nauka Kalwina była przez jego polskich wyznawców rozumiana w sposób liberalny i tolerancyjny, gdzie akcentowano głównie te treści doktryny, które miały służyć wzmocnieniu pozycji ekonomicznej i politycznej dla szlachty wobec protektorów w Koronie między innymi Leszczyńscy, Oleśniccy, oraz na Litwie na przykład Radziwiłowie. W roku 1554 zwołali pierwsze zebranie w Słomiankach, gdzie między innymi ustalili organizację kalwinizmu w Małopolsce.

 

Dążyli oni do uzyskania w państwie przewagi znacznej nad wyznaniem katolickim, jednakże na skutek konfliktów wewnętrznych, zakończonych w 1565 roku rozłamem i powstaniem braci polskich, ulegli osłabieniu, gdzie dalszy upadek ich znaczenia spowodowało zwycięstwo w siedemnastym wieku kontrreformacji. Zakładali liczne drukarnie, gdzie przez to przyczyniali się do rozwoju narodowego piśmiennictwa, organizowali szkolnictwo. W roku 1718 zostali pozbawieni prawa do zasiadania w sejmie, oraz trybunale, po czym utracili resztę wpływów politycznych. W roku 1768 pod znacznym naciskiem ościennych państw odzyskali swobodę wyznaniową.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …