Juliusz Słowacki.

Kultura/sztuka/historia

Juliusz Słowacki poeta żyjący w dobie romantyzmu, urodzony w 1809 roku, zmarł w 1849 roku. Był synem Euzebiusza, bardzo znanego literata, za razem profesora Uniwersytetu Wielińskiego. Po śmierci swego ojca, naszego poetę wychowywała matka Salomea Becu, która miała wielki wpływ na swojego syna.

 

Gdy ukończył studia rozpoczął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. W młodzieńczych czasach twórczości Słowackiego wychodziły wówczas romantyczne mody, co skłoniło pisarza do pisania rozlicznych lektur. Po wybuchu powstania listopadowego autor ogłosił w warszawskiej prasie powstańczej kilka ciekawych patriotycznych wierszy, które przyniosły mu znaczną popularność. W roku 1831 Słowacki wyjechał z Polski, poprzez to nie wziął udziału w powstaniu listopadowym, co w późniejszym okresie uznano jako hańbę swego życia.

 

Na nieco dłuższy czas osiedlił się w Szwajcarii, po czym podróżował po Europie i Bliskim Wschodzie. W roku 1831 zamieszkał na stałe w Paryżu. Gdy przebywał na emigracji pojawił się poemat autobiograficzny Godziny myśli, oraz znany nam doskonale Kordian. W roku 1833 wydany został poemat Anhelli, po czym autor kończył znakomitą tragedię mowa oczywiście o Balladynie, oraz Lillę Wenedą. W roku 1841 ukazało się pięć pierwszych pieśni poematu Beniowski. Z okresu Wiosny Ludów, w 1848 roku, śmiertelnie chory Słowacki wyjechał nieopodal do wielkopolski. Nie mógł niestety uczestniczyć w walce, ale chociaż w ten sposób chciał pokazać, że wspiera Wiosnę Ludów. Zmarł jednak w Paryżu.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …