Józef Wybicki i Mazurek Dąbrowskiego.

Kultura/sztuka/historia

Józef Wybicki żył w latach 1747-1822, aktywny działacz w okresie Sejmu Czteroletniego, był współtwórcą Konstytucji 3 maja, uczestniczył insurekcji kościuszkowskiej.

 

Gdy Polska utraciła niepodległość Wybicki przebywał wtedy na emigracji, gdzie współtworzył polskie legiony we Włoszech. Później był współorganizatorem w Księstwie Warszawskim, był prezesem Sądu Najwyższego. Autor wielu prac, które miały charakter polityczny, znacznej ilości wierszy, dramatów, oraz pamiętników. Józef Wybicki napisał Pieśń legionów polskich we Włoszech w roku 1797. W lipcu owego roku odśpiewano ją, poprzez wykorzystanie ludowej melodii znacznie zbliżonej do mazurka, odbyło się podczas uroczystości pożegnania odchodzących z miasta Reggio legionistów.

 

Wtedy pieśń wyglądało nieco inaczej niż dzisiejszy Mazurek Dąbrowskiego, gdyż miała nieco inny początek, układ zwrotek, oraz liczyła o dwie strofy więcej. O dziwo utwór zyskał ogromną popularność, w kraju rozpowszechnili go polscy żołnierze, którzy walczyli u boku Napoleona, w okresie powstania listopadowego w roku 1831 uznano go za hymn narodowy, a w roku 1927 został on ogłoszony hymnem państwowym. Mazurek Dąbrowskiego, został przesycony optymizmem, oraz wiarą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, odwołuje się jak najbardziej do znanych wydarzeń z historii naszego kraju, choćby zwycięstwo Czarneckiego nad Szwedami, powstanie kościuszkowskie, czy przykłady patriotyczne.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …