Józef Chłopicki

Kultura/sztuka/historia

Józef Chłopicki żył w latach 1771 do 1854, był generałem. W wojsku polskim był od roku 1785, w rosyjskim wojsku jako ochotnik w latach 1787-1790, ponownie do wojska polskiego wrócił od roku 1790.

 

Brał on udział w licznych wojnach polsko-rosyjskich, w roku 1792 między innymi w bitwie pod Zieleńcem, po tej bitwie został on wcielony do armii rosyjskiej, był czynnym uczestnikiem powstania kościuszkowskiego w roku 1794. Od 1797 roku w Legionach Polskich we Włoszech, od roku 1807 był dowódcą pierwszego pułku piechoty w Legii Nadwiślańskiej. Lata 1808-1812 odznaczył się w walkach w Hiszpanii, od roku 1809 generał, uczestnik wojny w roku 1812.

 

Później był w armii Królestwa Polskiego był jego dowódcą, po licznych zatargach z wielkim księciem Konstanty Pawłowiczem w 1818 roku poddał się do dymisji. Podczas powstania listopadowego był naczelnym wodzem armii polskiej, po dwóch dniach od wybuchu ogłosił się dyktatorem, gdzie prowadził rokowania z Rosją, gdzie próbował ograniczyć wpływy lewicy i chciał uniknąć wojny. Pod naciskiem lewicy złożył dyktaturę w roku 1831 i pozostał doradcą naczelnego wodza. Po upadku powstania osiadł w Krakowie.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …