Jan trzeci Sobieski.

Kultura/sztuka/historia

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.

 

Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami pod Podhajcami, oraz z Kozakami, był naczelnym wodzem tak zwanej wiedeńskiej odsieczy w roku 1683, także skutecznie bronił się w obozie pod Żuranem. Na samym początku związany był z Francją, oraz stronnictwem francuskim w Polsce miał w planach przyłączenie do Polski Prus Książęcych, oraz umocnienia roli kraju nad Bałtykiem i powiększenia władzy królestwa, oraz znacznego ukrócenia samowoli magnackiej. Niestety po załamaniu się tych projektów na skutek opozycji wewnętrznej kraju oraz zmiany polityczne Francji powrócili do polityki współdziałania Polski z Habsburgami przeciwko Turcji. Król w roku 1686 zawarł niekorzystny pokój z Rosją. Był uznawany także za mecenasa sztuki, autor wielu pieknych listów do żony zwaną Marysienką.

Kultura/sztuka/historia
Okrutna cesarzowa

Historia starożytna obfituje w opisy przerażających wojen, bitew, zbrodni. Były to czasy niemal dzikie, pełne agresji, przemocy, tortur. Okrucieństwo okazywali nie tylko mężczyźni podczas licznych działań wojennych czy też skazując na stracenie swych przeciwników politycznych. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej również miały co nieco na sumieniu… Dzieje niezwykłej kobiety …

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …

Kultura/sztuka/historia
Kierownictwo Dywersji.

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku …