Jan trzeci Sobieski.

Kultura/sztuka/historia

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.

 

Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami pod Podhajcami, oraz z Kozakami, był naczelnym wodzem tak zwanej wiedeńskiej odsieczy w roku 1683, także skutecznie bronił się w obozie pod Żuranem. Na samym początku związany był z Francją, oraz stronnictwem francuskim w Polsce miał w planach przyłączenie do Polski Prus Książęcych, oraz umocnienia roli kraju nad Bałtykiem i powiększenia władzy królestwa, oraz znacznego ukrócenia samowoli magnackiej. Niestety po załamaniu się tych projektów na skutek opozycji wewnętrznej kraju oraz zmiany polityczne Francji powrócili do polityki współdziałania Polski z Habsburgami przeciwko Turcji. Król w roku 1686 zawarł niekorzystny pokój z Rosją. Był uznawany także za mecenasa sztuki, autor wielu pieknych listów do żony zwaną Marysienką.

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …

Kultura/sztuka/historia
Jakobini polscy.

Jakobini polscy, określane zostało jako określenie pewnego rodzaju ugrupowania działającego w znacznym przeludnieniu i podczas powstania kościuszkowskiego w roku 1794.   Nazywani tak byli zwolennicy radykalnych przemian społecznych, oraz ustrojowych. W większości działacze którzy wywodzili się z drobnej szlachty, oraz społeczeństwa mieszczańskiego, nie stanowili organizacyjnie wyodrębnionej grupy. Podczas powstania kościuszkowskiego …