Gdzieś..

Gdzieś pod polskim niebemZdjęcie
Szeptem woła „przedziwny ptak”,
Przyjazny orzeł – dar,
Cud z Janowej Ewangelii,
Błogosławiony Papież

On duszę człowieczą otworzył
Na miłość,
Na wierność i tęsknotę,
Na Bożą Myśl,

Dziś powraca Jego kapłańskie wołanie,
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

a samarytańskie słowa

łączą w jedność pokolenia,

narody

cały rodzaj ludzki

/I.W./