Filozofia Polska w epoce romantyzmu.

Kultura/sztuka/historia

W polskiej epoce romantyzmu działało paru godnych uwagi filozofów. Ich uwaga skupiała się głównie na teoriach narodu, dziełach historycznych, również zwracali uwagę na programy polityczne. Oczywiste jest, że punktem wyjścia, jest dla nich romantyczna krytyka oświeceniowego racjonalizmu.

 

W polskich propozycjach filozoficznych, które oczywiście przede wszystkim powstawały na emigracji dominowały wątki mesjanistyczne. Mesjanizm jest to przekonanie o bardzo głębokich korzeniach, które ukształtowały się w judaizmie, jako wyraz oczekiwań na pojawienie się wśród Żydów, jako narodu wybranego, Mesjasza, zwanego bożym wysłannikiem, który oswobodzi Izrael z niewoli i da mu panowanie nad światem. Podobne wyznania występowały później wśród narodów, które utraciły niepodległość i nie mogły jej odzyskać poprzez działania zbrojne. Siłą rzeczy zostawała tylko wiara w interwencję Boga, dzięki temu ożywała nadzieja, że cierpienia doznane staną się rodzajem pokuty, która poprzedzała odrodzenie. Mesjanizm religijny stawał się mesjanizmem społecznym, lub też narodowym.

 

Charakterystyczną cechą polskiego mesjanizmu, jest nie wątpliwie oparcie metafizyki na pojęciu duszy, Polska, oraz cały świat miały zostać zbawione za pomocą siły ducha, a nie walk. Józef Maria Hoene-Wroński zyskał znaczny rozgłos dzięki Mickiewiczowi, próbował bowiem stworzyć filozofię absolutną, którą tłumaczył jako zasadę wszechrzeczy, prawo do tworzeni, oraz postępu. August Cieszkowski był czołowym przedstawicielem filozofii czynu. Godnym uwagi filozofem był także Andrzej Towiański, który był człowiekiem wykształconym, twierdził, iż prawdę o losach świata może wyjaśnić mu tylko sam Bóg, gdzie powierzył on mu misję głoszenia prawdy, przepowiedni.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …