Filozofia Polska w epoce romantyzmu.

Kultura/sztuka/historia

W polskiej epoce romantyzmu działało paru godnych uwagi filozofów. Ich uwaga skupiała się głównie na teoriach narodu, dziełach historycznych, również zwracali uwagę na programy polityczne. Oczywiste jest, że punktem wyjścia, jest dla nich romantyczna krytyka oświeceniowego racjonalizmu.

 

W polskich propozycjach filozoficznych, które oczywiście przede wszystkim powstawały na emigracji dominowały wątki mesjanistyczne. Mesjanizm jest to przekonanie o bardzo głębokich korzeniach, które ukształtowały się w judaizmie, jako wyraz oczekiwań na pojawienie się wśród Żydów, jako narodu wybranego, Mesjasza, zwanego bożym wysłannikiem, który oswobodzi Izrael z niewoli i da mu panowanie nad światem. Podobne wyznania występowały później wśród narodów, które utraciły niepodległość i nie mogły jej odzyskać poprzez działania zbrojne. Siłą rzeczy zostawała tylko wiara w interwencję Boga, dzięki temu ożywała nadzieja, że cierpienia doznane staną się rodzajem pokuty, która poprzedzała odrodzenie. Mesjanizm religijny stawał się mesjanizmem społecznym, lub też narodowym.

 

Charakterystyczną cechą polskiego mesjanizmu, jest nie wątpliwie oparcie metafizyki na pojęciu duszy, Polska, oraz cały świat miały zostać zbawione za pomocą siły ducha, a nie walk. Józef Maria Hoene-Wroński zyskał znaczny rozgłos dzięki Mickiewiczowi, próbował bowiem stworzyć filozofię absolutną, którą tłumaczył jako zasadę wszechrzeczy, prawo do tworzeni, oraz postępu. August Cieszkowski był czołowym przedstawicielem filozofii czynu. Godnym uwagi filozofem był także Andrzej Towiański, który był człowiekiem wykształconym, twierdził, iż prawdę o losach świata może wyjaśnić mu tylko sam Bóg, gdzie powierzył on mu misję głoszenia prawdy, przepowiedni.

Kultura/sztuka/historia
Opactwo cystersów na przestrzeni wieków

Średniowieczni cystersi przybyli do Polski już w dwunastym wieku i można powiedzieć, że zadomowili się w naszym kraju na dobre. Obecnie na terenie Polski znajduje się aż dwanaście opactw, które świetnie prosperują i nie zapowiada się, by mogło być inaczej. Jednym ze słynniejszych i najlepiej zachowanych opactw jest to znajdujące …

Kultura/sztuka/historia
Okrutna cesarzowa

Historia starożytna obfituje w opisy przerażających wojen, bitew, zbrodni. Były to czasy niemal dzikie, pełne agresji, przemocy, tortur. Okrucieństwo okazywali nie tylko mężczyźni podczas licznych działań wojennych czy też skazując na stracenie swych przeciwników politycznych. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej również miały co nieco na sumieniu… Dzieje niezwykłej kobiety …

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …