Faust.

Kultura/sztuka/historia

Faust był starym mędrcem, wielkim uczonym, który posiadał praktycznie całą, niewielką jak sam uznał dostępną wiedzę dla człowieka. Rozczarowany był on nauką, uważał że jest zbyt ograniczona, jedyną nadzieję pokładał w magii. Faust jest to postać, która buntowała się, był geniuszem buntowniczym, człowiek o wielkim umyśle.

 

Dręczyły go niemożliwe do przezwyciężenia poczucie ograniczenia swych władz duchowych, oraz umysłowych, nie jest on człowiekiem oświecenia. Im więcej gromadzi zdobytej wiedzy, tym silniej odczuwa jej ograniczenie, chciałby funkcjonować w nieskończoności, ale jest tylko zwykłym śmiertelnikiem jakich wielu na świecie. W tej postaci zdecydowanie widać człowieka, który chciałby być wyższy od innych stworzeń, ale niestety z racji tego że jest tylko człowiekiem jest to niemożliwe. Faust osiąga granice poznania, dalej nie może się posunąć jako zwykły szary człowiek.

 

Nie może, i nie chce się z tym pogodzić, zamierza więc popełnić samobójstwo. Jednakże wola życia okazuje się silniejsza od samobójstwa. Powołany więc do życia przez autora przechodzi on coraz wyższe stadia wewnętrznego, a zarazem duchowego rozwoju. W końcu osiąga najwyższe piękno, czyli głęboki humanizm, wcześniej bowiem był pesymistą. Sądzi, że wielka podróż po świecie w towarzystwie diabła potwierdzi jego sceptycyzm, ale zachowuje przy tym choć trochę nadziei że będzie inaczej. Wciąż pozostaje we władaniu demona niepokoju, nic co ziemskie, co skończone nie daje mu satysfakcji. Prawdziwym wstrząsem dla bohatera staje się śmierć niewinnego człowieka mianowicie Małgorzaty. Za jej sprawą bowiem wyzwolił spod wpływu Mefistofelesa, wtedy zrozumiał że człowieka powołaniem nie jest tylko realizacja egoistycznych celów, czy poszukiwanie własnego szczęścia.

 

W drugiej części utworu Faustyn podejmuje walkę ze światem, chce bowiem go przeobrazić, zmienić. Swe posłannictwo dostrzega w pracy dla ogółu ludzi, właśnie w niej odnajduje szczęście, radość z życia czerpie z tworzenia, działa w na rzecz społeczeństwa, wszystko dla przyszłych pokoleń. Stwierdził, że taka misja dostarczy mu ziemską nieśmiertelność. Faust staje się coraz bardziej silniejszy zmagając się z życiem, iluzjami, osiąga dzięki temu szczęście. Jego celem głównym nie jest zbawienie wieczne, lecz spełnienie życia doczesnego.

 

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …