Familia w dawnych czasach.

Kultura/sztuka/historia

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.

 

Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie rządów. Przeciwnicy tej reformy to głównie opozycja starych rodów magnackich, w Koronie ród Potockich, natomiast na Litwie Radziwiłłowie, Wiśniowieccy, oraz Ogińscy. Po śmierci króla w roku 1773 Familia poparła w walce o następstwo na tron polski Stanisława Leszczyńskiego, co spowodowało, że w pierwszych latach panowania Augusta Trzeciego straciła ona znacznie znaczenie i musiała odbudować swą dawną czołową pozycję na dworze saskim.

 

W latach 1743 do 1752 było to stronnictwem dworskim, chcieli to udowodnić między innymi występując z projektami powiększenia liczby wojsk poprzez liczne aukcje, oraz reform skarbowych i administracji, następnym krokiem była przeszła opozycja wobec dworu, zwalczyła rządy saskie w Polsce. Po śmierci Augusta trzeciego w roku 1763 Czartoryscy dążyli usilnie do odzyskania korony dla przedstawiciela swego rodu, jednakże pod licznym naciskiem Rosji podczas elekcji w roku 1764 poprali spowinowaconego Stanisława Augusta Poniatowskiego, w nadziei na wywieranie na niego wpływu.

 

Na samym początku panowania nowego władcy reforma Familia została częściowo zrealizowana, później po pierwszym rozbiorze Polski na skutek uniezależnienia się króla od Familii Czartoryscy przeszli jednak do opozycji wobec dworu. Od roku 1790 ponownie zbliżona do króla, współdziałała przy licznym opracowaniu i uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …