Familia w dawnych czasach.

Kultura/sztuka/historia

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.

 

Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie rządów. Przeciwnicy tej reformy to głównie opozycja starych rodów magnackich, w Koronie ród Potockich, natomiast na Litwie Radziwiłłowie, Wiśniowieccy, oraz Ogińscy. Po śmierci króla w roku 1773 Familia poparła w walce o następstwo na tron polski Stanisława Leszczyńskiego, co spowodowało, że w pierwszych latach panowania Augusta Trzeciego straciła ona znacznie znaczenie i musiała odbudować swą dawną czołową pozycję na dworze saskim.

 

W latach 1743 do 1752 było to stronnictwem dworskim, chcieli to udowodnić między innymi występując z projektami powiększenia liczby wojsk poprzez liczne aukcje, oraz reform skarbowych i administracji, następnym krokiem była przeszła opozycja wobec dworu, zwalczyła rządy saskie w Polsce. Po śmierci Augusta trzeciego w roku 1763 Czartoryscy dążyli usilnie do odzyskania korony dla przedstawiciela swego rodu, jednakże pod licznym naciskiem Rosji podczas elekcji w roku 1764 poprali spowinowaconego Stanisława Augusta Poniatowskiego, w nadziei na wywieranie na niego wpływu.

 

Na samym początku panowania nowego władcy reforma Familia została częściowo zrealizowana, później po pierwszym rozbiorze Polski na skutek uniezależnienia się króla od Familii Czartoryscy przeszli jednak do opozycji wobec dworu. Od roku 1790 ponownie zbliżona do króla, współdziałała przy licznym opracowaniu i uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

Kultura/sztuka/historia
Atrakcje Chorwacji

Ludzie kochają podróże, szczególnie do ciepłych krajów. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić jedno z takich miejsc. Jest nim Chorwacja. Na początku warto wspomnieć, że Chorwacja jeży nad Morzem Adriatyckim, na pograniczu Europy Środkowej a Europy Południowej. Wybrzeża tego kraju są bardzo zróżnicowane. Po chorwackim wybrzeżu ten typ delfinów nazywany …

Kultura/sztuka/historia
Opactwo cystersów na przestrzeni wieków

Średniowieczni cystersi przybyli do Polski już w dwunastym wieku i można powiedzieć, że zadomowili się w naszym kraju na dobre. Obecnie na terenie Polski znajduje się aż dwanaście opactw, które świetnie prosperują i nie zapowiada się, by mogło być inaczej. Jednym ze słynniejszych i najlepiej zachowanych opactw jest to znajdujące …

Kultura/sztuka/historia
Okrutna cesarzowa

Historia starożytna obfituje w opisy przerażających wojen, bitew, zbrodni. Były to czasy niemal dzikie, pełne agresji, przemocy, tortur. Okrucieństwo okazywali nie tylko mężczyźni podczas licznych działań wojennych czy też skazując na stracenie swych przeciwników politycznych. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej również miały co nieco na sumieniu… Dzieje niezwykłej kobiety …