Elekcja.

Kultura/sztuka/historia

Elekcja jest to powoływanie panujących na tron poprzez wybór. W Polsce elekcja pojawiła się już w dwunastym, trzynastym wieku, lecz była w formie ograniczonej, czyli zwykle w przypadku braku męskiego potomka władcy samego kandydata wybierano spośród członków dynastii Piastów.

 

Zasadą elekcji, którą utrwaliły w roku 1386 wybór na tron polski Władysława Jagiełły, była ona ściśle związana z przekonaniem o publicznym charakterze władzy królewskiej. Do czasu wymarcia Jagiellonów w roku 1572 elekcja sprowadzała się jedynie do zatwierdzenia członka rodziny panującego dynastii, co łączyło się z pragnieniem utrzymania zawiązku z Litwą. Próbą jako podjęto ażeby wprowadzić dziedziczenie monarchiczne była elekcja tak zwana vivente rege czyli wybór króla za życia jego poprzednika, dokonana została po raz pierwszy w roku 1529 poprzez ogłoszenie za życia króla Zygmunta Starego następcą jego tronu Zygmunta Augusta co spowodowało jego koronację już w roku 1530.

 

Tej formie elekcji jak zawsze musi być jakiś sprzeciw, zdecydowanie wręcz sprzeciwiała się szlachta, która w roku 1550 uchwaliła przepis, który zabraniał jego stosowania. W roku 1573 był to wybór Henryka Walecznego pozwoliło na wprowadzenie elekcji wolnej Viritim, czyli jest bezpośredni wybór króla przez ogół szlachty, było to za jednym razem jedno z najważniejszych praw jakie przysługiwało szlachcie. Elekcje wolne dawały magnatom możliwość oddziaływania na rezultaty elekcji poprzez wywierania wpływu na liczną drobną, zacofaną szlachtę, ułatwiała także ingerencję obcych państw w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej.

Kultura/sztuka/historia
Opactwo cystersów na przestrzeni wieków

Średniowieczni cystersi przybyli do Polski już w dwunastym wieku i można powiedzieć, że zadomowili się w naszym kraju na dobre. Obecnie na terenie Polski znajduje się aż dwanaście opactw, które świetnie prosperują i nie zapowiada się, by mogło być inaczej. Jednym ze słynniejszych i najlepiej zachowanych opactw jest to znajdujące …

Kultura/sztuka/historia
Okrutna cesarzowa

Historia starożytna obfituje w opisy przerażających wojen, bitew, zbrodni. Były to czasy niemal dzikie, pełne agresji, przemocy, tortur. Okrucieństwo okazywali nie tylko mężczyźni podczas licznych działań wojennych czy też skazując na stracenie swych przeciwników politycznych. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej również miały co nieco na sumieniu… Dzieje niezwykłej kobiety …

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …