Elekcja.

Kultura/sztuka/historia

Elekcja jest to powoływanie panujących na tron poprzez wybór. W Polsce elekcja pojawiła się już w dwunastym, trzynastym wieku, lecz była w formie ograniczonej, czyli zwykle w przypadku braku męskiego potomka władcy samego kandydata wybierano spośród członków dynastii Piastów.

 

Zasadą elekcji, którą utrwaliły w roku 1386 wybór na tron polski Władysława Jagiełły, była ona ściśle związana z przekonaniem o publicznym charakterze władzy królewskiej. Do czasu wymarcia Jagiellonów w roku 1572 elekcja sprowadzała się jedynie do zatwierdzenia członka rodziny panującego dynastii, co łączyło się z pragnieniem utrzymania zawiązku z Litwą. Próbą jako podjęto ażeby wprowadzić dziedziczenie monarchiczne była elekcja tak zwana vivente rege czyli wybór króla za życia jego poprzednika, dokonana została po raz pierwszy w roku 1529 poprzez ogłoszenie za życia króla Zygmunta Starego następcą jego tronu Zygmunta Augusta co spowodowało jego koronację już w roku 1530.

 

Tej formie elekcji jak zawsze musi być jakiś sprzeciw, zdecydowanie wręcz sprzeciwiała się szlachta, która w roku 1550 uchwaliła przepis, który zabraniał jego stosowania. W roku 1573 był to wybór Henryka Walecznego pozwoliło na wprowadzenie elekcji wolnej Viritim, czyli jest bezpośredni wybór króla przez ogół szlachty, było to za jednym razem jedno z najważniejszych praw jakie przysługiwało szlachcie. Elekcje wolne dawały magnatom możliwość oddziaływania na rezultaty elekcji poprzez wywierania wpływu na liczną drobną, zacofaną szlachtę, ułatwiała także ingerencję obcych państw w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …