Edukacja w czasie koronawirus,

Kultura/sztuka/historia

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.

 

Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, Dzieci będą może musiały nadrobić stracony czas w czasie wakacji. Najlepszy miesiąc lipiec zostanie zajęty na nauki. W końcu nikt nie chce stracić całego roku nauki poprzez korona – wirus. Jednak, gdy będzie trzeba to tak zostanie.
Wygodna forma nauki to również e – learning, nauka przez internet. Warto by tu zauważyć, że nauka może odbywać się poprzez internet. Każde dziecko w końcu posiada komputer lub inny sprzęt do nauki.
Technologia zostanie już pomału wykorzystana w kierunku edukacji. Dzieci otrzymują materiały do nauki, do przerobienia materiału samemu w domu. I to jest właśnie nadrobienie czasu, który umożliwi zaliczenie tego roku szkolnego 2019/2020.

 

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …

Kultura/sztuka/historia
Jakobini polscy.

Jakobini polscy, określane zostało jako określenie pewnego rodzaju ugrupowania działającego w znacznym przeludnieniu i podczas powstania kościuszkowskiego w roku 1794.   Nazywani tak byli zwolennicy radykalnych przemian społecznych, oraz ustrojowych. W większości działacze którzy wywodzili się z drobnej szlachty, oraz społeczeństwa mieszczańskiego, nie stanowili organizacyjnie wyodrębnionej grupy. Podczas powstania kościuszkowskiego …