Diecezja.

Kościół

Diecezja inaczej biskupstwo, w Kościele chrześcijańskim jest to terytorialna jednostka administracji która podlega biskupowi. W Polsce pierwsza diecezja powstała w roku 968 z głównym ośrodkiem znajdującym się w Poznaniu, na samym początku obejmowała cały kraj, a jej najważniejszym zwierzchnikiem do jedenastego wieku podlegał bezpośrednio Rzymowi.

 

W roku 1000 została utworzona archidiecezja w Gnieźnie, podporządkowując jej założenia jednocześnie diecezja w Krakowie, oraz Wrocławiu i Kołobrzegu. W połowie dwunastego wieku było już osiem diecezji, a ich liczba rosła wraz z powiększaniem się Kościoła. W roku 1772 w Rzeczpospolitej było już 25 diecezji, w tym także osiem greckokatolickich, natomiast w okresie międzywojennym po reorganizacji podziału na terytoria Kościoła istniało 17 diecezji, a w tym 2 greckokatolickie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę ludową po zamianach w roku 1972 było ich ponad dwadzieścia, w tym jedna która miała pierwsze miejsce w latach od 1945 do 1993 charakter administracyjny apostolskiej, z główną siedzibą w Drohiczynie, od roku 1993 jest 39.

Kościół
Koronawirus a kościoły

Wirus COVID-19, który dotarł do Europy z chińskiego miasta Wuhan sprawił, że nie tylko sklepowe półki są puste, ale również kościoły świecą pustakami.   Rozporządzenie rządu, które zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowało, że polskie kościoły są puste. Panika jaka ogarnęła nasz kraj sprawiła, że ludzie boją się chodzić na …

Kościół
Katolicyzm a Prawosławie – różnice

Zarówno katolicyzm jak i prawosławie są religiami bardzo podobnymi, aczkolwiek różnice widać gołym okiem. Zwierzchnikiem kościoła katolickiego jest Papież a w kościele prawosławnym ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola.   Budynek, w którym zbierają się katolicy na modlitwę to kościół a u prawosławnych cerkiew. W sakramencie Eucharystii katolicy otrzymują opłatek, w Eucharystii prawosławni …

Kościół
Ogólny zarys początku archidiecezji.

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.   W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po …