Cudowny powrót marynarza z pomocą Ojca Pio

Kościół

Ciekawostki na temat Ojca Pio są bardzo interesujące. Jedną z ciekawszych jest historia o cudownym powrocie marynarza, który rzekomo był martwy.

Podczas Drugiej Wojny Światowej siostrzeniec pani Cleonice trafił do niewoli. Cała rodzina przez rok nie słyszała nic o nim i zaczęła już myśleć, że chłopak nie żyje. Pewnego dnia kobieta wybrała się do Ojca Pio, żeby z nim porozmawiać. Udała się do konfesjonału i zapytała czy jej siostrzeniec żyje. Następnego dnia rodzina postanowiła napisać list do chłopaka, ale nie wiedzieli gdzie dokładnie on się znajduje.

 

Napisali na kopercie tylko jego imię i nazwisko i poprosili Ojca Pio o to, żeby sprawił, żeby list dotarł do chłopaka. Kobieta napisała list i zostawiła go na stoliku nocnym. Kiedy rano się obudziła, koperty już nie było. Dwa tygodnie później rodzina otrzymała odpowiedz od chłopaka, który był przetrzymywany w niewoli. Ojciec Pio powiedział tylko, że powinni za to podziękować Bogu, a on nie ma z całą sprawą nic wspólnego. Rodzina faktycznie tak zrobiła. Po kilku miesiącach chłopak wrócił do domu cały i zdrowy, a cała rodzina była bardzo wdzięczna zakonnikowi.

Kościół
Ogólny zarys początku archidiecezji.

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.   W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po …

Kościół
Bracia Polscy

Bracia polscy był to tak zwany radykalny odłam, reformacja w Polsce, która ukształtowała w latach 1562-1565 występowała na tle rozłamu w Kościele kalwińskim, nazwali zostali przez swoich przeciwników arianami, a w siedemnastym wieku socynianiami, nazwa wywodził się od przywódcy Fausta Socyna.   Jeśli chodzi o sprawy religijne stali oni na …

Kościół
Stan rzeczy osądzonej w prawie kanonicznym

Rola wyroku Stan rzeczy osądzonej powstaje wskutek wydania prawomocnego, niezaskarżalnego i nadającego się do wykonania wyroku. Spór między danymi stronami ulega zakończeniu w sposób definitywny, wyjątkiem pozostają jednakże sprawy dotyczące stanu osób (status personarum, zob. kanon 1643). Ustawa kościelna wprowadza tzw. domniemanie kwalifikowane sprawiedliwego charakteru wyroku, który wywołał stan rzeczy …