Cuda Ojca Pio

Kościół

W internecie znajdziemy przeróżne ciekawostki na temat Ojca Pio. Oto jedna z najciekawszych historii na jego temat.

Syn pani Luizy służył w marynarce wojennej w Wielkiej Brytanii. Kobieta bardzo dużo modliła się za syna i chciała dla niego jak najlepiej. Któregoś dnia dostała angielską gazetę, którą bardzo chciała przeczytać. Znalazła tam fragment o tym, że jeden ze statków został zatopiony. Szybko połączyła fakty, że na tym statku służył jej syn. Kobieta zrozumiała, że jej dziecko nie żyje. Od razu pobiegła do Ojca Pio, który zapytał ją kto jej powiedział, że jej syn nie żyje.

 

Pani Luiza wytłumaczyła, że przeczytała o tym w gazecie, ale zakonnik podał jej dokładnie nazwisko i adres hotelu, w którym zatrzymał się syn kobiety. Okazało się, że wcale nie było go na tym statku, który zatonął. Czekał on na kolejne zlecenie i wcale nie popłynął. Kobieta napisała do niego list na podany adres i po dwóch tygodniach faktycznie dostała od niego odpowiedz. Wszystko, co powiedział jej Ojciec Pio było prawdą, chłopak żył i miał się dobrze. Faktycznie zatrzymał się w hotelu, o którym była mowa.

Kościół
Ogólny zarys początku archidiecezji.

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.   W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po …

Kościół
Bracia Polscy

Bracia polscy był to tak zwany radykalny odłam, reformacja w Polsce, która ukształtowała w latach 1562-1565 występowała na tle rozłamu w Kościele kalwińskim, nazwali zostali przez swoich przeciwników arianami, a w siedemnastym wieku socynianiami, nazwa wywodził się od przywódcy Fausta Socyna.   Jeśli chodzi o sprawy religijne stali oni na …

Kościół
Stan rzeczy osądzonej w prawie kanonicznym

Rola wyroku Stan rzeczy osądzonej powstaje wskutek wydania prawomocnego, niezaskarżalnego i nadającego się do wykonania wyroku. Spór między danymi stronami ulega zakończeniu w sposób definitywny, wyjątkiem pozostają jednakże sprawy dotyczące stanu osób (status personarum, zob. kanon 1643). Ustawa kościelna wprowadza tzw. domniemanie kwalifikowane sprawiedliwego charakteru wyroku, który wywołał stan rzeczy …